Openbare lagere school anno 1954

De Openbare lagere school van Duurswoude gebouwd in 1874 en tot 1958 in functie als school. De foto is van ca. 1954. Huidig adres Merkebuorren 100. T°hans woonhuis van Sip en Joke Visser en groepsaccomodatie Haudmare.

Wijnjeterp buurt anno 1930 (ca.)

Wijnjeterp buurt ca 1930; zicht vanuit het westen. De huizen van links naar rechts: Eerst het schoolhuis van  hoofdmeester Kieft. Dan het huis van ondermeestermeester Hellingwerf. Dit huis werd later door hem geruild met textielwinkel eigenaar Jan Loopstra. Dan de boerderij… Lees verder

Lager school Wijnjeterp anno 1959

Feest bij de Openbare lagere school in Wijnjewoude bij het vieren van het vijfenzeventigjarig bestaan. Het meest rechtse van de vier lokalen werd jarenlang gebruikt als gymnastiekzaal door de plaatselijke gymnastiekvereniging LONGA. Rond 1961 is het schoolgebeuren verhuist naar het… Lees verder