Wijnjeterp buurt anno ca. 1935

Wijnjeterp buurt ca. 1935. Zicht vanuit het westen. Rechts naast de lindeboom een klein stukje van de smederij van Wilt Feenstra. Daarnaast de kruideniers winkel van Lútsen Hoekstra. Daarvoor de eerste vrachtauto, een T Ford, van de Firma E. Duursma fuoragehandel. Daar achter… Lees verder

Wagenmakerij anno ca. 1926

Wagenmakerij circa 1926. Huidig adres Merkebuorren 87. Links op de foto Reinder de Haan. In de deuropening  Tjibbe v/d Molen. Midden Foppe de Haan. Zittend Hans de Haan en de meest rechtse is Wieger de Jong.

Inkijk Molenlaan rond 1935

Inkijk Molenlaan in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Links nog een stukje doorreed van het café en garage Bloemhof. In het midden de boerderij van Gooitsen en Jitske Stoker. Rechts stukje woning wagenmakerij Foppe de Haan en de… Lees verder