Welfingstrjitte in de jaren 1968-1969

Het ontstaan van de Welfingstrjitte in de jaren 1968-69. Op de onderste foto staan de nieuwe woningen voor bejaarden  welke in 2014 zijn vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen. De bovenste foto toont de originele huizen die anno 2015 nog lang niet… Lees verder