Wijnjewoude ca. 1975

Drieluik op een postkaart dat aangeeft dat Wijnjewoude moderner is geworden. Het bovengrondse elektriciteitsnet, aangelegd rond de jaren 1920, is ondergronds geworden en tegelijk heeft een netverzwaring plaatsgevonden. De  melkbussen langs de weg zijn de laatste getuigen van een vervlogen… Lees verder

Wijnjeterp buurt ca. 1958, nu Merkebuorren

Merkebuorren, zicht vanuit het westen. Rechts het materiaal voor de smidse van de weduwe Linstra en zoon (Tjeerd Linstra). Daarnaast het zonnescherm van de slagerij van Frederik Welfing. Links de winkel en fouragehandel  van Pieter en Harm de Vries.