Stuurgroep N381 Wijnjewoude

In de stuurgroep N381 Wijnjewoude zitten:

 • Anne Muller (voorzitter) 0516481351 of per email: stuurgroepn381wijnjewoude@gmail.com
 • Klaske de Vries (verslaglegging)
 • Henk Heslinga (Werkgroep Wijnjewoude)
 • Hilly Renkema
 • Durk van der Veen (Werkgroep Klein Groningen)
 • Wiebe Veenstra (Werkgroep Weinterp)
 • Dries van der Hout (Werkgroep Weinterp)
 • Joop Miedema
 • Wiebe Pool  (Werkgroep Klein Groningen)
 • Joop van Bergen (Werkgroep Wijnjewoude)
 • Frits van der Meulen
 • Adviseurs zijn: Willie Oldengarm (Timpaan Welzijn) en Jan Bakker (voorzitter Plaatselijk Belang) en Henk de Glee (Gemeente Opsterland).

In de stuurgroep stemmen we met de werkgroepen Wijnjewoude, Klein Groningen en Weinterp de plannen op elkaar af. De werkgroepen verzorgen de informatie naar en van de deelgebieden wijnjewoude, klein groningen en weinterp.

Inmiddels (juli 2013) zijn we in de fase beland dat de aanbestedingen door de Provincie Fryslân zijn / worden gedaan. De planning van de Provincie Fryslân is om eind 2015 alles uitgevoerd te hebben.