Weer

dec 14 - do
Drachten, NL
3°C

Agenda

Kryst roun de Koepel

16-12-2017

Sponsoren

Dorpsfilm

Inmiddels zijn er drie dorpsfilms verschenen. De films zijn bedoeld als historisch document. De laatste film is gemaakt in 2004.

Inmiddels is gestart met het maken van een nieuwe dorpsfilm die gepland staat voor 2017/2018. De voorbereidingscommissie voor de nieuwe film bestaat uit Albert van der Velde, Albert de Vries en Henk Janssen.

De film uit 2004 zal in januari 2017 in De Swingel worden vertoond en daarna op DVD verkocht. De opbrengst van deze activiteiten is bedoeld voor het maken van de nieuwe dorpsfilm.