Talant zoekt meeleefgezinnen

Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan welkom is.

Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou willen doen?? Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt zorg geboden aan een kind/jongere met een verstandelijke beperking, waarvan de verwachting is dat hij/zij het beste kan functioneren/opgroeien in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op deze manier een gezin ondersteunen door het kind/jongere volledig of deeltijd bij hen te laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie.

Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleefgezin wonen een veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen! Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de ‘opvoedingssituatie’ is voor een kind. In nauw overleg met de ouders/voogd zorgt het meeleefgezin voor het kind/ jongere. Waar mogelijk nemen de ouders delen van de zorg van hun kind weer voor hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden (indien mogelijk) van een goede band met de ouders is hierbij een belangrijk gegeven. Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten met de ouders en werkt vanuit het systeemgericht werken.

Wij vragen

  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Bereidheid tot samenwerken;
  • Reflectievermogen;
  • Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur bevoegdheid (één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld Z SPW-VG, of hoger, bijvoorbeeld HBO-V, SPH)
  • Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van een kind/jongere met een beperking in het gezin, en competenties om deze processen aan te gaan;
  • Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de mogelijkheden.

Wij bieden

Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen).

Informatie en aanmelding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Haan, teamleider gezinsondersteuning, telefoon 06 – 17 26 66 39.

Uw reactie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u mailen naar Ja.d.Haan@talant.nl

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *