Informatieavond herinrichting Merkebuorren

Zo’n kleine honderd inwoners van Wijnjewoude kwamen woensdagavond naar de Swingel om zich te laten informeren over de plannen voor de herinrichting van de Merkebuorren. De plannen zijn het directe uitvloeisel van het verleggen van de N381 en de gewijzigde situatie die hierdoor ontstaat voor de dorpskern. De op deze informatieavond besproken plannen beslaan het gebied vanaf de Trijehoek tot aan de kruising met de Mounleane en ook de herinrichting van de Mounleane zelf.
De avond werd geleid door leden van de Stuurgroep N381, Anne Mulder als voorzitter en Joop van Bergen, die de avond aan elkaar praatte. Er werd een presentatie verzorgd door Leonoor van der Linden van Arcadis. Ook vertegenwoordigers van gemeente en provincie waren van de partij.

In zijn inleiding benadrukte Joop van Bergen de kans die het verleggen van de N381 het dorp biedt: “Wijnjewoude gaat optimaal profiteren van de N381”. De wens vanuit de IDOP-werkgroep was dat ons dorp fysiek meer een eenheid zou worden en meer zou uitnodigen voor verblijf. Door het verleggen van de N381 kunnen deze wensen nu werkelijkheid worden. Door de veranderde gebruiksfunctie van de Opperhaudmare wordt Klein Groningen meer betrokken bij het dorp en door de opwaardering van de Merkebuorren wordt het dorp straks meer een eenheid, mooier, en meer een verblijfsdorp. “Straks wil niemand Wijnjewoude meer uit”, aldus Joop.IMG_1683

De herinrichting van de Merkebuorren wordt zo aangepakt dat vooral door wegversmalling en visuele effecten een lage verkeerssnelheid wordt bereikt. Er komen meerdere pleintjes, een smalle weg, schuine stoepranden, brede trottoirs, veel klinkers en groene elementen. In het toekomstige pleintje voor de kerk is een belangrijke rol toebedacht aan de muziekkoepel. Voor de verplaatsing daarvan wordt een tweetal alternatieven gepresenteerd.

De Mounleane wordt een 60 kilometerweg, waarbij de kruisingen met bijv. de Finne en de Mersken geen voorrangskruisingen meer zijn. Ze worden vormgegeven als pleintjes, in lijn met de ‘shared space’ filosofie, zoals bijvoorbeeld de kruising in Siegerswoude (Binnenwei, Foarwurk en Klauwertswei) is ingericht.

De vragen van de direct betrokken omwonenden in de zaal waren talrijk en kritisch. De discussie centreerde zich rond de oplossing voor het al dan niet doortrekken van het fietspad vanuit westelijke richting tot aan het eerste pleintje bij de bakker, de nieuwe plek voor de muziekkoepel en de – scherpere – bocht in het eerste deel van de Mounleane.

Aan het eind van de avond lijkt de algemene indruk dat – ondanks de kritische vragen en opmerkingen – de plannen voor het dorp zeker als positief worden ervaren. De voorzitter van de stuurgroep N381 vraagt hiervoor een bevestiging met applaus. En dat applaus kwam.

Na de toezegging van de stuurgroep N381 om op korte termijn nog afzonderlijk te spreken met een aantal direct omwonenden van het gebied rond de muziekkoepel en de Mounleane, wordt de avond afgesloten.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *