De Swingel 2020, geef een slinger aan de Swingel

Bezoek meedenk-avond op dinsdag 18 november a.s. om 19.30 uur.

De tijden veranderen en dat heeft ook invloed op De Swingel. Minder bezoekers, minder leden van verenigingen en daardoor minder inkomsten. De kosten worden ondertussen, o.a. voor energie, steeds hoger.

Het bestuur denkt daarom na over manieren om meer activiteiten in De Swingel te organiseren. Dat nadenken willen we graag samen met de mensen uit ons dorp doen. Met u dus!
Hoewel misschien niet iedereen dat nu zo voelt, is De Swingel immers van en voor het dorp. Wij denken dat ons MFC voor meer mensen van betekenis kan zijn. Dan denken wij aan de steeds maar krimpende zorg, terwijl er steeds meer ouderen komen. En ook in Wijnjewoude is onder deze ouderen eenzaamheid. Zou de Swingel hierin een rol kunnen spelen? swingelDe jeugd beweegt te weinig en wij hebben een prachtige accommodatie die te vaak leeg staat. Wie heeft een goed plan om daar wat mee te doen? Soms zie je leuke initiatieven in andere dorpen. Van reparatiemiddagen van speelgoed, een ruilbeurs voor boeken tot een kookcursus van en door dorpsbewoners. Zou er in Wijnjewoude ook niet meer kunnen dan wat er nu gebeurt? Ook in Wijnjewoude zijn mensen met speciale talenten. Bent u dat, kent u ze?
En waarom is er eigenlijk geen Vriendenclub die De Swingel met een jaarlijkse donatie helpt? Wat denkt u daar van?

Kortom allemaal vragen die het bestuur niet alleen kan beantwoorden. Maar met elkaar is er vast meer mogelijk. Wij organiseren daarom op 18 november een avond
voor de inwoners van het dorp om met elkaar te praten over kansen voor De Swingel. Wie heeft een idee? Wie ziet een kans? Wie heeft tijd om hieraan te werken? Wie kent mensen die een bijdrage kunnen leveren? Wij willen De Swingel een belangrijke rol laten vervullen in ons dorpsleven. Wij
vertrouwen er op dat het lukt als we als bewoners van Wijnjewoude met elkaar samen de schouders eronder zetten.
Dan bestaat De Swingel ook in 2020 nog en is het een levendig centrum dat de sociale verbondenheid in het dorp symboliseert.
Als u mee wilt denken, bent u op dinsdagavond 18 november om 19.30 uur van harte welkom. Wij stellen het op prijs, dat u van te voren uw komst even meldt. Dan zetten wij de koffie en thee alvast klaar.

Alvast bedankt voor uw komst!
Het bestuur
Pieter de Kroon (voorzitter), 06-12996778 pieter@dekroonplus.nl
Jack Jongsma (penningmeester), 0516-480611 info@jas-adminstratie.nl
Goos Bus (secretaris) 0516-481050 gwbus@hccnet.nl
Siebo Groenewold 0516-481878 sgroenewold@gmail.com
Poppe de Haan 0516-481978 han@csvvg.eu

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *