de Swingel krijgt een slinger

IMG_6923Vanavond werd door het bestuur van De Swingel een mee-denk-avond georganiseerd. Dorpsgenoten waren uitgenodigd om hun ideeën op tafel te leggen over hoe ons mooie MFC ook in de toekomst kan blijven draaien. De opkomst was geweldig: zo’n 50 mensen hebben aan de oproep om mee te denken gehoor gegeven!

 

De avond werd geleid door Pieter de Kroon, voorzitter van het Swingel-bestuur. Gestart werd met een rondje waarin alle (ja, alle!) aanwezigen zich voorstelden en hun binding met de Swingel toelichtten. Ook mocht elk een eerste idee op tafel leggen over hoe we de Swingel meer leven kunnen inblazen. Daarna kon iedereen al zijn ideeën en suggesties op gele briefjes kwijt. En daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Het leverde tientallen (honderd? tweehonderd?) ideeën op. Later op de avond werden de ideeën, gesorteerd naar doelgroep (leeftijdscategorie) en werden de meest voorkomende ideeën per leeftijdscategorie toegelicht. Een paar voorbeelden: Kookclub, toneel- en muziekavonden, binnenrommelmarkt, fitness, zaalvoetbal, danscursussen, voorlichtingsavonden, naschoolse opvang, kinder-(knutsel)middagen, vakantieactiviteiten voor kinderen, aerobics/zumba, open podium, bingo, koffietafel voor ouderen, jongeren en ouderen bij elkaar brengen om van elkaar dingen te leren.IMG_6926

Het bestuur van de Swingel gaat nu aan de slag met alles wat op tafel is gelegd. En zal daar een flinke kluif aan hebben.

Uitgebreid werd het idee besproken om de ‘Vrienden van De Swingel ‘op te richten, waarmee het bestuur zich kan verzekeren van de broodnodige extra jaarlijkse inkomsten. Velen omarmden dit idee. En ook de suggestie om het uiterlijk van het MFC te upgraden kwam meermalen aan de orde.

Tot zover dit korte verslag van de avond. Binnenkort zal een inhoudelijk en meer uitgebreid verslag worden gemaakt voor in de Bân en de website, zodat ook de niet-aanwezigen IMG_6931kennis kunnen nemen van wat vanavond besproken is.

Gezien de ruime betrokkenheid van mensen uit het dorp was het in elk geval een zeer bemoedigende avond, waarmee het Swingel-bestuur verder de toekomst in kan.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *