Berichten van Plaatselijk Belang

Tussen Sint en Kerst

Wat werd de goede Sint weer prachtig onthaald. We mogen echt trots zijn op onze intochtcommissie! Het afscheidslied is gezongen en nu kunnen we van de kerstsfeer gaan genieten. De drie gloednieuwe en duurzame led-kerstbomen die vanaf nu de avonden in ons dorp verlichten, zijn gezamenlijk aangeschaft door de ondernemersvereniging, de VVV en plaatselijk Belang. Eén staat bij het Wâldhûs, de tweede bij Sijtsema in de tuin en nummer drie vindt u bij het koetshuis in Hemrik. We hopen dat we er samen vele jaren duurzaam plezier aan gaan beleven.

De kersttijd is voor velen een periode van liefdevolle aandacht voor de ander en bezinning op de manier waarop we ons dagelijks leven inrichten.

 

Saamhorigheid, jongeren en huisvesting

Zo wil plaatselijk belang graag samen met u aan de slag met de versterking van de saamhorigheid in ons dorp. Maar ook het realiseren van activiteiten voor jongeren en geschikte huisvesting voor jong en oud zijn belangrijke verbeterpunten, die uit de dorpsspiegel-enquête blijken. Ben jij geboeid door, of heb je goeie ideeën voor, één van deze thema’s? Dan zou het fijn zijn als je een tijdje wilt meedenken en/of meewerken. Meldt je maar bij Grietje Rooks (491350). Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd jij er in wilt/kunt investeren.

 

Bestuurlijk overleg met B&W

Op 9 december hebben we het jaarlijks bestuurlijk overleg met het college. We maken kennis met de nieuwe burgermoeder en geven haar een korte rondleiding door ons dorp. Ook bespreken we diverse ontwikkelingen. Een verslag komt in de volgende Bân.

 

Carbid schieten

Net als vorig jaar is het carbid schieten op oudejaarsdag uitsluitend toegestaan op het evenemententerrein van 13.00 tot 18.00 uur. Het wordt ongetwijfeld weer een knalgezellige boel, want ook nu is er een koek-en-sopie tent met chocolademelk van Spar en PB, kraakverse oliebollen van bakker v/d Molen en overheerlijke snert van de Stripe! Geweldig zulke sponsoren!

 

WAW en Ouderenwerk

Net als in andere Opsterlandse dorpen zijn het Sociaal Cultureel Werk(WAW) en het Ouderenwerk inmiddels onder de paraplu van Plaatselijk Belang gebracht. Timpaan, die voorheen verantwoordelijk was, geeft waar gewenst nog wel inhoudelijke ondersteuning.

De werkgroepen blijven gewoon zelfstandig functioneren. Plaatselijk belang is met name financieel verantwoordelijk.

 

Peuteropvang

Per 1 januari verandert peuterspeelzaal De Telle in de wettelijk voorgeschreven peuteropvang. Dit brengt grote wijzigingen mee voor ouders, kinderen en leidsters en krijgt daardoor ook gevolgen voor het dorp. We zijn het met de ouders eens dat er wel wat valt af te dingen op de wijze waarop alle veranderingen gecommuniceerd zijn en vorm lijken te krijgen. De bezwaren zijn door de ouderraad bij de gemeente en Timpaan ingebracht.

 

Wijnjewoude Energie Neutraal, WEN er maar vast aan!

Het pilotproject waarbij we als ambitie hebben om als dorp, over 10 jaar volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, staat in de steigers! Op 27 november was het eerste overleg met allen die op de dorps informatieavond hadden aangegeven mee te willen denken en te werken. Het was ook deze keer een uiterst positieve bijeenkomst, waarbij men enthousiast de voorlopig belangrijkste taken op zich nam. Zo is de eerste stap gezet naar Wijnjewoude Energie Neutraal, vanaf nu afgekort WEN. Het project is bijzonder veelzijdig en doet een beroep op heel diverse competenties en kwaliteiten van dorpsgenoten. Hieronder zie je voor welke werkgroepjes we nog mensen zoeken.

 

WEN begint met besparen! Deze stelling vormt de drijfveer van een werkgroepje dat zich gaat toeleggen op energiebesparing in woningen en andere gebouwen. In deze groep zou een extra persoon met (energie)technische deskundigheid en interesse heel welkom zijn. Ben jij dat? Bel met Bernard Visser (481828).

Verder hebben we de werkgroep communicatie. Naast informatie in de dorpskrant en op de dorpssite, willen ze ook graag ambassadeurs inzetten die bijvoorbeeld bij buurtverenigingen en scholen een presentatie kunnen verzorgen.

Lijkt het je leuk om hierbij betrokken te zijn? Bel met Janny Janssen (480562).

 

We kunnen ook nog heel goed iemand gebruiken die op financieel gebied door de wol geverfd is. Dat geldt zowel bij de werkgroep die een dorpscoöperatie gaat oprichten, als op het terrein van financiën en subsidies. Bel met Grietje Rooks (491350).

De ambitie om een energieveld te realiseren op het vrijgekomen tracé van de N381 vind instemming bij provincie en gemeente. Ook daaraan werken we verder.

 

In februari komt er een speciale voorlichtingsavond voor agrariërs. Omdat zij bij hun energiebesparing en -productie te maken hebben met specifieke regelingen en subsidie mogelijkheden. Hou dus de aankondiging in de gaten.

 

Heb jij ook het gevoel dat Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN, een fascinerend en uitdagend project is, en wil je er wel een tijdje je talenten aan geven, laat dat dan weten. Dan kun je direct vanaf de ‘tweede’ stap van het project aanhaken. Je bent van harte welkom! Als je meer wilt lezen kijk dan op www.wijnjewoude.net/energieneutraal

Direct na de kerstvakantie gaan we heel actief aan de slag en kun je het project maandelijks volgen met de rubriek ‘Stap voor stap WEN’.

 

Voor de komende feestdagen wensen we alle dorpsgenoten de ervaring van liefdevolle verbondenheid en een gezellige jaarwisseling.

 

Een hartelijke groet van

Het bestuur van Plaatselijk Belang

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *