Geef een Slinger aan de Swingel, een tussenstand

swingel

Na een hele moeilijke periode krabbelt de Swingel weer op. Eric en Trientsje zijn ruim een jaar bezig, er worden steeds meer activiteiten georganiseerd.
Toch heeft het bestuur een noodkreet geuit. Het gaat nog niet goed genoeg, willen we op lange termijn de toekomst van de Swingel garanderen, dan moeten we als dorp de handen in een slaan. Om dit te onderstrepen is op 18 november jl. een bijeenkomst georganiseerd waar maar liefst een kleine 50 dorpsgenoten kwamen en meedachten over de toekomst van de Swingel. Een uitgebreid verslag hierover staat in de vorige editie van dit maandblad. De bijeenkomst leverde meer dan 100 verschillende ideeën op.
Intussen heeft het bestuur 10 onderwerpen benoemd die verder worden uitgewerkt.
We benaderen mensen of verenigingen met de vraag of ze willen helpen bij concrete voorstellen. Vaak ook vragen we of ze met ons de ideeënlijst willen doorlopen, op zoek naar acties die voor hen en ons kansrijk zijn.

Dat we nu maandelijks een verslag doen in de Ban is een antwoord op de vraag om meer communicatie.
Oproep: mochten er bij de acties punten zijn waarvan u zegt, daar wil ik graag aan meewerken, graag!

Een eerste actie is al zo concreet dat we die kunnen aankondigen:
Vanaf 2015 bestaan de Vrienden van de Swingel. Wij nodigen alle bewoners van Wijnjewoude uit om ons te steunen.
Voor een jaarlijks zelf te kiezen bedrag vanaf € 5,– steunt u de Swingel.
U wordt in februari bezocht met de vraag of u ons wilt ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw hulp!

De overige acties op een rij:
1. Open podium. Het bestuur gaat deze kar trekken.
2. Lentefair, kunnen we hier een terugkerende activiteit van maken?
3. Activiteiten voor ouderen.
4. Sportactiviteiten (bijvoorbeeld zaalvoetbal), samenwerking met ODV is/wordt gezocht.
5. WAW, we vragen WAW of er op de ideeënlijst punten staan die WAW kan organiseren.
6. Eric en Trientsje, we vragen hen of er op de ideeënlijst punten staan die zij kunnen (laten) uitvoeren.
7. LONGA, we vragen LONGA over hun eventuele aandeel bij de punten van de lijst
8. VVV, we benaderen de VVV om te kijken of er punten zijn die zij kunnen (helpen) organiseren.
9. Komt er in de zomer een zondagmiddagactiviteit? Muziekje en terras. Wat kan, wat is nodig?
10. We bekijken of een club van 50 kan worden opgericht, nader nieuws volgt.

Reacties, hulp, ideeën zijn en blijven welkom.
Goos Bus, secretaris, gwbus@hccnet.nl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *