Berichten van Plaatselijk Belang

Aanpak thema’s dorpsvisie

Weet u het nog? Uit de enquête dorpsspiegel is naar voren gekomen dat ons dorp wel een verbeterslag kan maken op de terreinen: Saamhorigheid, activiteiten voor jongeren en ouderen en huisvesting. In overleg met het bestuur van de Swingel is besloten dat zij de thema’s ‘jongeren’ en ‘ouderen’ gaan aanpakken. Er worden daarvoor werkgroepjes van dorpsgenoten ingericht waarin ook PB vertegenwoordigd is. Zelf gaat Plaatselijk Belang in een werkgroep aan de slag met het thema ‘Saamhorigheid’ waarbij ook eenzaamheid een plek krijgt. De werkgroepen willen door goede wisselwerking elkaar voeden en versterken. Voelt u ervoor om bij een themawerkgroep betrokken te zijn? We horen het graag.

 Algemene ledenvergadering op 10 maart 2015

Zet deze datum vast in de agenda want het wordt een informatieve en zeker ook gezellige avond.

Omgevingsvisie 2015-2030

Hierin wil de gemeente vastleggen hoe de dorpen denken over de ontwikkeling van hun omgeving. Het betreft onderwerpen als wonen en zorg (bestaande woningvoorraad, nieuwbouw en de zorgvraag van ouderen), maar ook landelijk gebied (landbouw, toerisme en recreatie).

Om goed in de kijker te krijgen hoe men in de dorpen over deze onderwerpen denkt heeft de gemeente eind 2014 een tweetal thema-bijeenkomsten belegd waar deskundigen en betrokken bewoners de onderwerpen bespraken. De discussiethema’s die daaruit zijn voortgekomen worden nu per dorp besproken in een zogenaamde dorpsbijeenkomst. Voor Wijnjewoude en Bakkeveen staat deze gepland voor 9 februari.

Naast diverse belanghebbende bedrijven, instellingen en personen zal ook Plaatselijk Belang hier met een flinke delegatie haar inbreng hebben.

Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *