WEN stap voor stap, nieuwsbrief februari 2015

logo stap voor stap WEN jpgWijnjewoude EnergieNeutraal

Daar gaan we als dorp stap voor stap aan werken

 

 

De afgelopen maanden hebben we regelmatig verteld over de ambitie van Plaatselijk Belang om ons dorp energieneutraal te maken. We werden door de gemeente uitgenodigd om aan een pilot mee te doen en vervolgens bleek er voldoende draagvlak om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ongeveer 20 dorpsgenoten zijn inmiddels bereid hun schouders te zetten onder het project Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN.

En zo leest u nu de eerste editie van de maandelijkse rubriek ‘WEN stap voor stap’. Deze rubriek verschijnt ook in de Bân.

Stel je voor: in 2025 is het energieverbruik drastisch verlaagd en wekken  we alle energie die we als dorp gebruiken, binnen ons eigen dorp duurzaam op. Wat een uitdaging! En wat een goed toekomstperspectief voor ons en onze kinderen. Geen vervuilende energiebronnen,  totale onafhankelijkheid van commerciële energieleveranciers én aanmerkelijk lagere energielasten voor elk huishouden, elk bedrijf en elke instelling. Een goed begin is er al met de 1054 zonnepanelen die al Wijnjewouder stroom opwekken!

De projectorganisatie WEN is van start. Er is een kerngroep gevormd  waarin ook de gemeente en stichting Samen Energie Neutraal participeren. De verschillende aspecten van het project (denk bijvoorbeeld aan besparing, communicatie, opwekking, coöperatie, financiën etc.) worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt. De komende jaren willen we u via de Bân en vooral ook via de website maandelijks op de hoogte houden van de WEN ontwikkelingen.  Op de site kunt u zeer binnenkort bijvoorbeeld lezen welke dorpsgenoten al actief zijn in de projectorganisatie. En dat het geen ‘geitenwollensokken’ clubje is, moge ook blijken uit het volgende nieuws.

Provincie ondersteunt WEN

Provinsje Fryslân ondersteunt van harte het WEN project. En dat blijft niet bij woorden, want de provincie heeft Wijnjewoude maar liefst 150.000 euro toegezegd voor energiebesparende voorzieningen aan woningen.

Omdat de randvoorwaarden nog door de gemeente moeten worden vastgesteld kunnen we op dit moment helemaal niets vertellen over het hoe, wat en wanneer. Zodra er meer bekend is laten we u dat natuurlijk weten. Dus hou vooral ook de website in de gaten of like Wijnjewoude.net op facebook dan krijgt u het nieuws automatisch binnen.

Informatieavond voor agrariërs

De eerste feitelijke WEN actie is dat er op donderdag 12 februari een informatiebijeenkomst speciaal voor agrariërs  wordt gehouden. Momenteel zijn er veel goede mogelijkheden en kansen om het energieverbruik van agrarische bedrijven drastisch te verlagen. Op deze avond vertelt boerin Greet Ruitenberg enthousiast over de maatregelen die zij als melkveehouder heeft bedacht en uitgevoerd om het energieverbruik van haar bedrijf sterk te verlagen en tegelijkertijd duurzame energie op te wekken. ‘Investeer in je eigen bedrijf, niet in het energiebedrijf’ is haar motto. Verder zijn er bijdragen van de gemeente, bedrijfsadviseurs van De Laval en Weidse Blik en van LTO Opsterland. Voor deze uiterst interessante avond zijn de agrariërs uit de regio Opsterland Oost uitgenodigd.

 

Vraag van de maand

Betekent energieneutraal besparen of zelf opwekken?

Beide! Eerst komt het erop aan het energieverbruik zoveel mogelijk te verlagen, vervolgens gaan we zelf duurzame energie opwekken om in de eigen behoefte te voorzien.

Als we dit als dorp in goede samenwerking doen wordt Wijnjewoude energieneutraal. Het betekent niet dat ieder huis zijn eigen energie opwekt, maar dat we gezamenlijk zoveel produceren dat we in het dorpsgebruik kunnen voorzien. Zo hopen we samen een energieveld met zonnepanelen te kunnen realiseren.

 

Het WEN logo

logo wijnjewoude energie neutraal-page-001In het WEN logo staat de zon symbool voor duurzame energie en de voetstappen worden, net als onze footprint* op aarde, steeds kleiner naarmate ze dichter bij duurzame energieopwekking komen. De kleuren geel, rood en blauw zijn gebaseerd op de kleuren van onze dorpsvlag en wapen.

De voetafdruk (footprint) brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Via de voetafdruktest van het WNF kun je zien hoe groot jouw voetafdruk is. Ook kun je jouw resultaten vergelijken met anderen, ze delen via Facebook en vrienden uitnodigen de test te doen. Samen geven we de aarde door. www.wnf.nl/voetafdruktest

 

Heeft deze eerste ‘WEN stap voor stap’ uw interesse gewekt? Op onze dorpssite kunt u binnenkort meer lezen. En heeft u zin om actief bij dit onderwerp betrokken te zijn? Laat het ons weten, want uw hulp is bijzonder welkom! Vriendelijke groet namens de kerngroep WEN, Grietje Rooks.

Deel dit bericht

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *