Heikele punten bij jaarvergadering Plaatselijk Belang

Op de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang, op 10 maart a.s., worden dit jaar een aantal heikele punten aan de orde gesteld, en wel in het bijzonder na de pauze. Bezoek dus de ledenvergadering in de Swingel zodat u later tegen uw kinderen en kleinkinderen kunt zeggen: “ik was erbij, toen in 2015!”.

Uitnodiging

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op:
Datum: dinsdag 10 maart 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: MFC De Swingel

AGENDA
1. Ontvangst met koffie/ thee
2. Opening door voorzitter Grietje Rooks
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 15 april 2014
De notulen kunt u hier lezen. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie
8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Aldert Voolstra
Het bestuur heeft de heer Albert van der Velde bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de
vergadering melden bij de secretaris van Plaatselijk Belang
9. Aanbieding cheque voor AED door Hr. Brouwer van het Rabo dividendfonds
10. Rondvraag
11. Pauze
12. HEIKELE PUNTEN
Een zeer speciaal en niet te missen programma met verassende aandacht voor
actuele dorpsaangelegenheden.
13. Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Janny Janssen, secretaris

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *