Nieuws van het Swingel-bestuur

U heeft er al meer over gelezen en gehoord: Vanaf november 2014 geven we een ‘Slinger aan de Swingel’. De actie Vrienden van De Swingel is bijna afgerond, de voorbereidingen voor het Open Podium draaien op volle toeren.

In de week van de voorjaarsvakantie zijn veel vrijwilligers de deuren langs geweest om u te vragen vriend te worden van de Swingel. Hoewel de precieze opbrengst van deze actie nog niet bekend is op het moment van schrijven van dit stukje, kunnen we al wel zeggen dat alle verwachtingen zijn overtroffen. Nu al danken we iedereen hartelijk die dit mogelijk hebben gemaakt, met name de vrijwilligers die u hebben bezocht met de vraag om een bijdrage en natuurlijk ook allen die hebben gegeven. De opbrengst zal zoals bekend is ten goede komen aan de kas van het bestuur van de Swingel. We zullen hiermee vooral verbeteringen en onderhoud aan het gebouw realiseren. Niet alleen de financiële bijdragen worden erg op prijs gesteld, we zullen ook de vele opmerkingen die we hoorden van u gebruiken om de kwaliteit van De Swingel en alles wat daarbij hoort verder te verbeteren.

Openpodium posterIntussen tellen we af naar 11 april a.s. We organiseren dan een Open Podium van en voor dorpsbewoners. Veel mensen hebben zich al gemeld met een bijdrage. Denk aan muziek, bijdragen van verenigingen en mensen uit Wijnjewoude die bijzondere talenten durven laten zien.

Op 16 maart a.s. ronden we de inschrijving voor deelnemers af. We stellen dan een lijst op met het programma voor die avond. (in uw agenda stond 11 april 19.30 uur toch al genoteerd?). De entree bedraagt voor die avond € 3,– , Vrienden van de Swingel mogen voor de helft naar binnen. Met dank aan ‘Dorpsbudget’, dat een financiële bijdrage levert voor deze avond mogen kinderen uit Wijnjewoude die avond gratis bijwonen! Ook hier onze dank.
De nieuwste activiteit die we kunnen melden is nog in een pril stadium. We zijn bezig om een terras aan de straatkant van de Swingel te realiseren waar we in de zomer maandelijks muziekactiviteiten willen organiseren. We houden u natuurlijk op de hoogte.
We blijven u uitnodigen om te helpen en ideeën aan te leveren.

Goos Bus, Secretaris MFC De Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *