Berichten van Plaatselijk belang

70 jaar Dodenherdenking aan de Weinterp

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.
Dat is dit jaar het landelijke thema voor de dodenherdenking. Maandag 4 mei mogen we voor de 70ste keer samen komen bij het monument op de begraafplaats aan de Weinterp. We staan dan stil bij allen die in 40-45 hun leven verloren, voor onze vrijheid.
Dit jaar heeft PB alle 80+ dorpsgenoten uitgenodigd als eregasten. Zij immers hebben de oorlog met al zijn spanningen en angsten, bewust meegemaakt als schoolkind, puber of jongvolwassene. Deze mensen hebben daarom als kind veel gemist en verdienen ons respect. De persoonlijke begeleiding door ‘kinderen van nu’ benadrukt de verbondenheid met de ‘kinderen van toen’.
Heeft u zich nog niet opgegeven al eregast, maar wilt u toch graag meedoen? Bel met Hilly Renkema 0516-481465.

Oorlogsmonument

Het monument op het graf van de, net voor de bevrijding, doodgeschoten 24-jarige verzetsheld Jan Welfing stelt een kaars met vlam voor en heeft als inscriptie:

‘Fallen yn’e striid tsjin ûnrjocht en slavernij. Dat wij yn frede foar rjocht en frijdom weitse’.
In hetzelfde graf ligt Jan’s jongere broer die 5 maanden eerder in de vaart was verdronken. Voor hun zus Wieke Veenstra-Welfing en Jan’s goede vriend A.de Jong is dit de 70ste keer dat zij de herdenking hopen te beleven. De heer de Jong is na de oorlog getrouwd met Jan’s verloofde. Een huwelijk dat meer dan 60 jaar mocht duren.
Vanaf 1946 organiseerden de vrienden van Jan de jaarlijkse herdenking, later heeft plaatselijk belang deze rol overgenomen.
Het verhaal van Wieke Welfing (Ban mei 2009) en andere oorlogsverhalen van dorpsgenoten kunt u nalezen in het Bân archief (april 2009 en volgende jaren) op www.wijnjewoude.net

Programma herdenking

Jong en oud wordt uitgenodigd om op maandag 4 mei om 19.45 uur samen te komen aan de Tsjerkereed naast de voormalige pastorie. Vanaf dit punt volgt een stille tocht naar het monument. Daar leest Sylvia van der Meulen van Votum Nostrum het gedicht op pagina 1 voor. Vervolgens wordt de krans gelegd door Pien Malewicz en Ruben Nutterts van It Twaspan. Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht. Aansluitend speelt Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus. De ceremonie wordt afgesloten met het luiden van de klokken, waarbij we de begraafplaats verlaten. Plaatselijk Belang hoopt dat velen zich aangesproken voelen om deze waardige herdenking bij te wonen. Er zijn voldoende stoelen beschikbaar voor wie moeilijk kan staan.

Vlaggen halfstok

Het zou mooi zijn als u de vlag deze avond, van 18.00 uur tot zonsondergang, halfstok wilt hangen. Het verhoogt de betrokkenheid bij 70 jaar dodenherdenking.

Peuteropvang De Telle

Recent heeft u het in de pers kunnen vernemen, Timpaan Kindercentra is voornemens de peuteropvanglocaties in kleine dorpen over te dragen aan een andere partij. Ook De Telle in Wijnjewoude zal worden afgestoten, omdat deze voorziening zonder combinatie met kinderopvang voor Timpaan onrendabel is.
Het mag natuurlijk niet gebeuren dat de peuteropvang uit Wijnjewoude verdwijnt. Nu geldt er sinds 1 januari 2015 een ‘vrije markt’ voor peuteropvang.
Gelukkig hebben we goed nieuws voor de peuterouders en de rest van het dorp: Er heeft zich inmiddels al een geschikte en zeer geïnteresseerde kandidaat gemeld. We hebben goede hoop dat onze peuters ook in de toekomst gewoon naar de opvang kunnen blijven gaan.

Samenwerking scholen

De afgelopen jaren hebben we mogen beleven dat onze beide basisscholen steeds meer zijn gaan samenwerken. Was het eerst alleen op het vlak van ‘leuke’ buitenschoolse activiteiten, georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden, inmiddels ontmoeten de schooldirecties en teams elkaar steeds vaker en maken ze mooie plannen voor meer onderwijsinhoudelijke samenwerking.
Zo zijn de schooltijden gelijkgetrokken en heeft de proef met het continurooster zojuist plaatsgehad. Voor de komende maanden staan er prachtige gezamenlijke projecten op de agenda waarover u in de maandelijkse rubriek ‘Ut’e skoalle klapt’ meer kunt lezen. Zo worden onze basisschoolkinderen onderling steeds vertrouwder, wat weer rechtstreeks ten goede komt aan de saamhorigheid en de leefbaarheid van ons dorp.
De beide schoolbesturen hebben recent naar elkaar uitgesproken dat ze graag, met professionele ondersteuning, willen verkennen hoe de samenwerking verder te intensiveren is. Deze wens vindt instemming bij de schooldirecties, ouderraden en Plaatselijk Belang. Er zal via de gemeente worden gekeken hoe de gewenste procesondersteuning vorm kan krijgen.

Contributie-inning

De contributie over 2015 wordt in de komende maanden persoonlijk bij u geïnd door de heer J. Veenstra. Wilt u de betreffende 5 euro vast klaar leggen, zodat de heer Veenstra het in één keer kan ontvangen en niet opnieuw hoeft langs te komen? Plaatselijk Belang bedankt u hartelijk voor uw steun.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *