Lokale coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal opgericht

 

Onder de naam WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) is op 15 oktober in Wijnjewoude de lokale energie coöperatie opgericht. Bij de start stonden al 63 aspirant-leden ingeschreven. Samen willen zij er aan werken om het dorp in 10 jaar energieneutraal te maken.

Op voorstel van gemeente Opsterland en gestimuleerd door Stichting ‘Samen Energie Neutraal’ heeft Plaatselijk Belang een jaar geleden het initiatief genomen voor het pilotproject WEN. Na peiling van het draagvlak in het dorp stond het licht op groen en is de voorbereiding ingezet.

Ondertekening oprichtingsakte

Ondertekening oprichtingsakte door Grietje Rooks (voorzitter PB) en Frans Pool

De datum van 15 oktober 2015 markeert het moment waarop het pilotproject WEN officieel van start gaat onder de coöperatieve organisatie. De WEN coöperatie zal functioneren volgens ‘de  nieuwe democratie in het coöperatief organiseren’. Dat wil zeggen dat vanaf nu de inwoners van Wijnjewoude zelf aan zet zijn. Als leden van de coöperatie bepalen zij hoe het WEN doel wordt nagestreefd. De gezamenlijke activiteiten zullen bijdragen aan een grotere samenhang in het dorp. Het gaat in de eerste plaats niet om de financiën, maar om duurzaamheid en leefbaarheid.”

‘Energieneutraal begint bij besparen en dus bij jezelf’ was een belangrijke boodschap tijdens de goed bezochte oprichtingsbijeenkomst in MFC De Swingel. Zo werd men geïnformeerd over de energiescan met persoonlijke besparingsadviezen en over subsidiemogelijkheden, waaronder de speciale ISV subsidie die onlangs door de gemeente voor dit doel is toegewezen aan Wijnjewoude.

Vervolgens gingen de aanwezigen enthousiast aan de slag met de vraag: Hoe willen we samen ons dorp energieneutraal maken? Hier lag het accent op het gezamenlijk opwekken van duurzame energie uit zon, wind, mest en rioolwater. Het was een inspirerende start van een ambitieuze duurzame doelstelling.

In de door Doarpswurk (Provinsje Fryslân) geleide workshop werden de aanwezigen in zes groepjes aan het werk gezet. Met elkaar achter de laptop bedacht elke groep hoe met inzet van zonnepanelen op daken, zonneweides, windturbines, dorpsmolens, zonnecollectoren, warmtepompen, houtkachels en vergisters het doel van energieneutraliteit in het dorp kan worden bereikt. Vervolgens werd elke groep uitgenodigd om op een grote kaart van het dorp de gekozen oplossingen een plek te geven.logo stap voor stap WEN jpg

Het team van Doarpswurk neemt de zes kaarten mee en maakt daarvan simulatie-foto’s waarop het effect van de gekozen maatregelen op het landschap en de omgeving zichtbaar wordt. In de volgende bijeenkomst op 12 november a.s. worden deze gepresenteerd. Op deze manier wordt de coöperatie bij de hand genomen in het vormen van een denkrichting over de eerste stappen die de coöperatie zou kunnen zetten om haar doelstelling te bereiken.

En tenslotte: op deze avond hebben zich nieuwe leden aangemeld, zodat de coöperatie nu 72 leden telt.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *