Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.

Van 13 tot en met 19 maart 2016 houdt Amnesty International voor de 14e keer een landelijke collecte. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Moses Akatugba uit Nigeria.

Moses Akatugba

‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’ Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van zo’n 650 euro en drie telefoons. Moses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. Maar na hevige marteling legde Moses toch een bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014 (die ook in Ureterp werd gehouden). Kort daarna kwam hij vrij.

Missie Amnesty

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Voor deze missie vragen we vaak uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: NL45 TRIO 0198100000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *