Berichten van Plaatselijk Belang

Peuteropvang Wijnjewoude gered door Esther

Esther Russchen van Kinderopvang Esther verdient een grote pluim! Ondanks de enorme klap die zij te verwerken kreeg als gevolg van het faillissement van Timpaan Kinderopvang, heeft ze opnieuw grote motivatie en moed getoond om de peuteropvang in Wijnjewoude te redden.

Groot respect en waardering mag het dorp zeker ook voelen voor de oudercommissie van De Telle. Zij hebben de afgelopen weken bijzonder veel tijd en energie gegeven om de algemeen gevoelde wens -verder te gaan met Esther Russchen- gerealiseerd te krijgen. In goed overleg met – en door de inzet van-  de gemeente en de besturen van MFC De Swingel en Plaatselijk Belang is het zo gewenste resultaat behaald:

Na de voorjaarsvakantie kunnen de kindjes gewoon weer fijn naar juf Geke.

En Kinderopvang Esther bouwt gewoon weer verder aan een duurzame peuteropvang en buitenschoolse opvang voor ons dorp. Hulde aan alle betrokkenen en veel succes Esther!

 

Dorpsetentje op Koningsdag

Vlogo koningsmaal kleinanuit het dorp is het idee ontstaan om op Koningsdag een gezellige dorpsmaaltijd -met muzikale omlijsting- te organiseren op het plein bij de koepel. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om van dit koningsfeest een groot succes te maken. Plaatselijk Belang steunt dit mooie initiatief van harte. Binnenkort meer hierover.

 

Jaarlijks overleg met college van B & W

Op 16 maart zijn we voor ons jaarlijks overleg met B & W te gast op het gemeentehuis. We krijgen dan eerst een rondleiding door het nieuwe publiekscentrum, waarna we de door dorp en gemeente aangedragen agendapunten zullen bespreken. We houden u op de hoogte.

 

Ledenvergadering 22 maart

Behalve de leden van Plaatselijk Belang zijn ook niet leden van harte welkom.

Binnekort vindt u de uitnodiging met bijbehorende stukken op de website. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn in de Bân van april 2015 gepubliceerd en staan op www.wijnjewoude.net. We zijn blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen voordragen om de ontstane vacatures te vervullen.

Na het formele deel kunt u kennismaken met dorpsagent Henk Liemburg en met de mensen van zorgorganisatie Reik die de natuurcamping etc. gaan beheren. Zij willen graag met ons dorp in contact komen. Aansluitend zal de Werkgroep Historisch Wijnjewoude laten zien hoe zij de historische beelden van ons dorp hebben verzameld en voor iedereen toegankelijk maken. Via onze dorps website worden ze voor de toekomst bewaard en kunt u zelf aanvullende informatie toevoegen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *