Uitnodiging ledenvergadering Plaatselijk Belang

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op:

Datum:            dinsdag 22 maart 2016

Tijd:                 20.00 uur

Plaats:             MFC De Swingel

 

AGENDA

 1. Ontvangst met koffie/thee
 2. Opening door voorzitter Grietje Rooks
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2015
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
 8. Voorstel contributieverhoging
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend: Henk van der Wal en Bernard Visser. Het bestuur heeft mevrouw Jeannette van der Molen en de heer Harry Blaauwbroek bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris

 1. Dorpsagent Henk Liemburg, kennismaking en kort gesprek over carbidschieten
 2. Rondvraag
 3. Pauze
 4. REIK’s plannen en wensen voor natuurcamping Ikenhiem en werkschuur. De nieuwe beheerder ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in hun ontwikkeling
 5. Werkgroep Historisch Wijnjewoude geeft een presentatie van haar historisch fotobestand op de dorpswebsite
 6. Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Janny Janssen, secretaris

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *