Berichten van Plaatselijk Belang

Muzikaal Koningsmaal groot succes!

Wat was het een fantastisch feest in en om De Swingel. Leuke muziekoptredens, heerlijk eten, prachtig ingerichte sportzaal en super gezellig. En dat allemaal tot stand gebracht door honderden dorpsgenoten jong en oud, die hebben gekookt, gespeeld, versiering geknutseld, gezongen, ingericht, geschminkt, fietsen versierd, gedecoreerd, gesjouwd, en wat al niet meer. Dat zo iets mogelijk is in ons dorp werd als hartverwarmend ervaren, zo bleek uit de vele enthousiaste reacties. ‘Hier wordt je toch blij van’ zei iemand spontaan.

Was het evenement eerst gepland op het plein voor de muziekkoepel, het koude weer heeft door het verplaatsen naar De Swingel, geen roet in het heerlijke eten gegooid. Zelfs het zonnetje werkte mee en zo konden de kinderen heerlijk buiten spelen en zelf hun drinken ‘melken’ uit de ranjakoe.

Een dikke pluim en grote dank voor iedereen die heeft bijgedragen, maar bovenal voor de werkgroep die deze prachtige kar vol saamhorigheid heeft getrokken.

 PB komt bij u langs

De komende weken komt Plaatselijk Belang persoonlijk bij de leden langs om u te vragen de machtiging voor automatische incassering van de contributie te ondertekenen. De afschrijving zal vanaf 2017 jaarlijks in april plaatsvinden.

Tegelijkertijd halen wij bij ons bezoek graag  het contributiebedrag voor 2016 op. Wilt u vast € 5,- klaar leggen?

In de Bân van april schreven we over de redenen waarom de ledenvergadering heeft besloten de contributie per 2017 te verhogen naar € 7,50. Het verslag van de ledenvergadering d.d. 22 maart verschijnt in de volgende Bân.

 Het belang van Plaatselijk Belang

De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat gebeurt op allerlei terreinen. Zonder Plaatselijk Belang had ons dorp nu bijvoorbeeld geen peuteropvang meer, geen ‘Te Plak’ (jongeren ontmoetingsplek op het evenemententerrein), geen stuurgroep N381 die de dorpswensen behartigt bij de herinrichting, geen jeu-de-boule banen, geen AED’s en geen WEN, etc. Ondertussen liggen er nog vele uitdagingen op het gebied van (ouderen)huisvesting, saamhorigheid en eenzaamheid, jongerenactiviteiten, recreatieve fietspaden en behoud van allerlei voorzieningen. Helaas lukt het niet altijd om voorzieningen in het dorp in stand te houden. Zo bleek, ondanks de inspanning van PB, dat de Rabo geldautomaat niet meer te handhaven was.

De samenleving verandert, de burger/het dorp wordt verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van het dorp. Op steeds meer beleidsterreinen vraagt de gemeente PB om haar mening of medewerking en wordt meer initiatief vanuit de gemeenschap verwacht.

Door deze ontwikkelingen en de uitkomsten van de enquête dorpsspiegel, is de taakstelling van PB inmiddels aanzienlijk toegenomen. Vandaar dat we bepaalde zaken graag met dorpsgenoten in werkgroepverband behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen ouderenhuisvesting, dorpsbudget en stuurgroep N381.

Maandelijks kunt u over het werk van PB lezen in de Bân en op de website van het dorp. We hopen dat ook u het belangrijke werk van Plaatselijk Belang een warm hart toedraagt en dat u de vereniging wilt ondersteunen met uw lidmaatschap en inzet.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *