Merkebuorren nieuws van de stuurgroep N318

Onderhoud perken

herinrichting dorp 2016 (4)Op zaterdag 22 oktober jl., waren de vrijwilligers uitgenodigd die zich hadden opgegeven om mee te helpen de perken te onderhouden. Hovenier Mark Veenstra heeft uitleg gegeven over wat wel en niet kan worden gesnoeid. Ook gaf hij tips over het verdere onderhoud. Hier en daar dient nog wel wat te worden gesnoeid, echter de meeste perken zijn inmiddels “winterklaar”. Mark Veenstra heeft de dode beuken verwijderd. Dit lijkt nu even raar maar volgend voorjaar zal hij nieuwe beuken bij planten.

Onderzocht wordt of de te grote perken voor de nrs. 29, 31, 33 en 35, opnieuw ingericht kunnen worden met dezelfde, meer onderhoudsvriendelijke, beplanting als aan de overzijde, dan wel deels bestraat kunnen worden.

Straatverlichting

In week 50 zullen negen lantaarnpalen bijgeplaatst worden. Helaas lukt dit niet eerder echter de toezegging is er en met de kerst zal de Merkebuorren goed verlicht zijn.

Trottoir

Het trottoir zal vanaf nr. 29 tot inrit nr. 13 nog worden verbreed met één tegel. De gemeente neemt dit mee in de planning.

Prullenbak

Bij de muziekkoepel zal een prullenbak worden geplaatst. De himmelploeg zal deze legen.

Bomen

In de boven beschreven grote perken zouden nog een aantal bomen worden geplant. Verder staan er iets verderop een drietal zieke elzen. Vanwege de ligging van kabels en leidingen is het niet zeker of we hier kunnen herplanten. De gemeente laat dit verder onderzoeken.

Beukenhaag

Voor de nrs. 17, 19 en 21, deels voor nr. 29 en mogelijk oprit Trijehoek, zal in goed overleg met de betrokkenen een beukenhaag worden geplant. Dit zal volgend voorjaar gebeuren.

Bocht Wijnjewoude

Dit project is in volle gang. Het betreft het stuk vervallen weg vanaf de Trijehoek tot de eerdere bocht bij Pool. Inmiddels is zichtbaar dat er een ruiterpad en een wandelpad zal worden aangelegd. Reden om dit straks ook een “dorpsommetje” te noemen. Tevens zal de lanenstructuur vanaf de Opper Haudmare worden doorgetrokken middels aanplant van een dubbele bomenrij en bossages.

 Namens de Stuurgroep N381, Wijnjewoude, eo.,

Henk Heslinga.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *