WEN Stap voor Stap januari 2017

Even achterom kijken …
Vorig jaar kende mooie hoogtepunten, zoals de eigen energieadviseur, de eervolle Henk Aalderinkprijs, de nieuwe interactieve website, inmiddels bijna 130 leden én de nominatie voor de Gouden Turf.
Maar meer nog kunnen we met z’n allen trots zijn op wat veel dorpsgenoten al aan energiebesparing hebben gedaan. Er is veel geïsoleerd, er komt steeds meer ledverlichting en de zon wordt steeds vaker als energiebron gebruikt. We staan met z’n allen op het goede spoor!

Nieuw jaar, nieuwe kansen
Het ziet er naar uit dat we ook in 2017 belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar een Energie Neutraal Wijnjewoude.

Energiepark aan de Tolleane lijkt kansrijk
Het is nog lang geen gelopen race, maar er lijkt een redelijke kans dat het gaat lukken om de voormalige rioolwaterzuiveringslocatie als energiepark te gebruiken. De gemeente heeft deze RWZI locatie ook genoemd voor een zonneveld.
Daarom hebben we de direct omwonenden inmiddels uitgenodigd om mee te denken over de mogelijke kansen die deze locatie biedt voor groene energieopwekking en -opslag.
Naast een gemeenschappelijk zonneproject met gunstige voorwaarden, kun je denken aan opwerking van biogas naar groen gas en misschien bieden de bassins zelfs een goede mogelijkheid voor energie uit algen. En wat zou het mooi zijn als we er opslagcapaciteit kunnen realiseren zodat we in alle seizoenen over eigen groene stroom kunnen beschikken. Luchtkastelen? WEN denkt van niet en wil graag met het dorp, mooie plannen maken en realiseren. Noteer daarom vast 16 februari voor een inspirerende WEN avond.

Steek je licht op bij www.wen.frl
De eerste reacties op de door Pronamic ontwikkelde site zijn ronduit positief. Vanwege het interactieve deel voor leden is het een technisch bijzonder product, dat mogelijk is gemaakt door een mooie bijdrage van het Rabobank fonds Coöperatief Dividend. Een steun waar we heel blij mee zijn, want zo kan onze coöperatie eigentijds functioneren. www.wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *