Bericht van Plaatselijk Belang

2017 is voor PB goed begonnen. We konden met grote tevredenheid terugkijken op een gezellige en veilig verlopen jaarwisseling en het positieve nieuws over de geslaagde hartoperatie van bestuurslid Frits van der Meulen werd opgelucht ontvangen. De revalidatie kan beginnen. Het tijdelijk gemis van Frits wordt een beetje gecompenseerd door de aanwezigheid van Martin de Vries, die zich graag wil oriënteren op het bestuurswerk. Wij hopen Martin in de Ledenvergadering van 28 maart te kunnen voordragen als nieuw bestuurslid in de vacature van Janny Copeland die zich maar liefst 9 jaar met al haar enthousiasme voor Plaatselijk Belang heeft ingezet.
Ondertussen is een werkgroep druk bezig met de plannen voor de midzomer 24 uurs actie ten bate van de voedselbank Opsterland. Het wordt ongetwijfeld een geweldig evenement voor en door het hele dorp.

Ledenvergadering 28 maart
Noteert u vast de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 28 maart? Naast de bestuurlijke ‘plichtplegingen’ bereiden wij ons voor op een ontspannen en gezellige avond.

Geluidsoverlast van verkeer
Zijn de bewoners van de Opper Haudmare van verkeersoverlast bevrijd, de aanwonenden van de Weinterp en ook Duurswâld en Merkebuorren ervaren een toegenomen verkeersoverlast. Het lijkt er op dat het vooral veroorzaakt wordt door te hard rijden. En meestal realiseren de hardrijders zich niet dat zij veel onnodig lawaai veroorzaken voor aanwonenden. Laten we proberen wat meer rekening te houden met onze dorpsgenoten langs deze drukke wegen.
Overigens zijn de reconstructiewerkzaamheden aan Weinterp West inmiddels gestart.
In de voorbereiding is de overlast onderwerp van gesprek geweest tussen de buurt en het projectbureau. Men gaat er vanuit dat de nieuwe snelheidslimiet van 60 km minder overlast en meer veiligheid zal opleveren.

Onze relatie met de gemeente
Opsterland is een redelijk vooruitstrevende gemeente als het gaat om ruimte te geven aan initiatieven van onderop. Onze gemeente doet zijn best een faciliterende en ondersteunende gemeente te zijn. En dat hebben we als Plaatselijk Belang al op diverse terreinen ondervonden. Zo is de concept woonvisie tot stand gekomen na uitgebreide overleggen met allerlei belanghebbende partijen en heeft ook ons dorp zijn zegje kunnen doen. Hierbij hebben we vooral aandacht gevraagd voor de ouderenhuisvesting.
Ook over de concept visie konden we nog eens ons licht laten schijnen, maar het bleek dat de gemeente goed had geluisterd en zijn best wil doen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de dorpen. Dit jaar komt er dan ook een onderzoek naar de woonwensen en -behoeften van ouderen in Wijnjewoude. Deze materie wordt behartigd door de PB werkgroep Ouderenhuisvesting. De concept woonvisie kunt u hier inzien.

Op 30 maart staat het zogenaamde ambtelijk overleg met de gemeente gepland. Hier worden allerlei praktische zaken besproken. Dus is er iets in de openbare ruimte niet in orde, zoals bijvoorbeeld een storing in de verlichting of een stoeptegel is kapot. Doe dan een melding bij de gemeente, zodat het meegenomen kan worden.
Op 17 mei ontvangt PB net als ieder jaar het college van Burgemeester en Wethouders voor het bestuurlijk overleg. We spreken dan over alle mogelijke zaken die ons als dorp bezig houden en waarbij we de ruggensteun van de gemeente op prijs stellen. Als dorp mogen we zelf de agendapunten aandragen. Dus ook hier graag uw betrokkenheid. Is er een onderwerp dat u belangrijk vind om met B&W te bespreken, laat het ons weten. Dat kan telefonisch of kom op het inloopspreekuur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 14 februari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel
0516-491350

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *