Nieuwsbrief uitvaartvereniging EDD

Algemene informatie

Wat doet de uitvaartvereniging voor de leden?

  • Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden.
  • Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, gemeentehuis, locatie, drukwerk, bloemen, vervoer etc.
  • De vereniging heeft scherpe afspraken gemaakt met Uitvaartverzorging Van der Zwaag in Heerenveen. Hierdoor kunt u 25 – 30% besparen op de kosten van een uitvaart, met name korting op de diensten van de bode en korting op geleverde materialen. Voorwaarde hiervoor is, dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door onze Uitvaartvereniging wordt gedaan.
  • De vereniging werkt zonder winstoogmerk.

Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website en ingevuld opsturen naar de penningmeester van onze vereniging. Telefonisch kunt u zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden. Zij kunnen u verdere informatie geven. Bij overschrijving van een vorige woonplaats wordt een intredebedrag berekend op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,00.

Contributie

De contributie bedraagt € 17,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging.

Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso, zal de contributie op 25 februari 2017 worden afgeschreven. De administratiekosten voor niet-incasso zijn € 2,00 en een herinneringsnota bedraagt € 5,00.

Wijzigingen

Wij vragen u adreswijzigingen, wijzigingen in uw gezinssituatie, wijziging van uw mail-adres of als uw 06-nummer is gewijzigd door te geven aan onze penningmeester. Dit kan ook via de website. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. 

Lichtjesavond

Op 29 oktober 2016 is voor de tweede keer een lichtjesavond georganiseerd, ditmaal op de begraafplaats Weinterp. Circa 150 mensen hebben een lichtje geplaatst bij het graf van een dierbaar persoon of op een groot hart als de dierbare elders begraven of gecremeerd is. Ook kon men luisteren naar het prachtige muziekoptreden van Sola Gratia, een verhaal voorgelezen door Janny Jansen en een prachtig gedicht, voorgedragen door Oeds van der Mei. Wederom een geslaagde avond.

Daarom is onze vereniging van plan om op zaterdagavond 28 oktober 2017 weer een lichtjesavond te organiseren. Dit jaar weer bij de begraafplaats “Duerswâld”, Breeberchspaed 1 te Wijnjewoude. Nadere informatie wordt te zijner tijd in de Bân en op de website geplaatst.

Website

Uitvaartvereniging Eert de Doden heeft een website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl. Hier kunt u ook informatie vinden over de uitvaartvereniging EDD.

 

Ledenvergadering

De ledenvergadering 2017 is vastgesteld op maandag 6 maart om 20:00 uur in de Swingel.

 

Bestuur:

Voorzitter:                 J. Miedema                                        0516-481305

Penningmeester:      G. van der Wier-van der Meulen       0516-481880

Secretaris:                A. Drenth-Hoekstra                           0516-481590

Lid:                           T. van der Mei-Bouma                       0516-481284

Lid:                           M. Jakobs                                           0516-481444

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *