Ledenvergadering ODV

Afscheid Jeroen

Tijdens het afgelopen jaar heeft ODV veel veranderingen ondergaan. De club is als club sterker geworden. We hebben hier met zijn allen veel tijd en energie in gestopt. Dat de club de goede kant uit gaat is op en rondom de velden goed te merken. Echter gaat er soms teveel tijd en energie in zitten om de club deze positieve kant op te kunnen blijven sturen. Doordat Jeroen Linstra het enorm druk heeft met zijn eigen bedrijf en gezin heeft hij onlangs besloten om ons bestuur te verlaten. Als bestuur en als club willen we Jeroen bedanken voor zijn inzet.

Ledenvergadering

Omdat eerder Folkert is gestopt zijn er nu twee vacante posities in het bestuur. We willen een ieder met klem vragen om na te denken of jij kunt helpen bij dit bestuur en mooie club. De ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 april 2017 om 20:00 uur.
Mocht je willen toetreden tot het bestuur kun je je tot de start van de vergadering opgeven door een mail te sturen naar bestuur@vvodv.nl

Vervolg droombijeenkomsten

Tijdens deze ledenvergadering zullen we ook terugkoppelen op de droombijeenkomsten welke we vorig kalenderjaar hebben georganiseerd. Aan de hand van deze bijeenkomsten hebben we namelijk drie pijlers opgezet waaraan we als club de meeste aandacht willen gaan geven.

Agenda:

Opening

Notulen vorige vergadering (opvraagbaar bij secretaris S. de Vos )

Commissies

Vervolg droombijeenkomsten

Boekjesverkoop

Bestuursverkiezing

Rondvraag

Afsluiting

Dit bericht is geplaatst in ODV.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *