WEN Stap voor Stap april 2017

Geduld voor postcoderoosproject

Dorpsgenoten met belangstelling voor een zogenaamde postcoderoos waren op donderdag 2 maart jl. bij elkaar om samen te besluiten waar ze het eerste postcoderoosproject willen realiseren. Het betreft hier een project om gezamenlijk zonnestroom op te wekken. De naam postcoderoos gaat over de regel dat deelnemers binnen – of direct aansluitend aan – het postcodegebied waar de panelen komen, 15 jaar lang geen energiebelasting hoeven te betalen over de door hen gebruikte zelf opgewekte stroom. Dit is een fiscale regeling om collectieve zonnestroom te stimuleren voor huishoudens, bedrijven en verenigingen die geen panelen op hun eigen dak kunnen hebben.
De belangstellenden maakten de afweging tussen een postcoderoos op een bedrijfsdak of op eigen grond. In het laatste geval kan de eigendomslooptijd van de panelen wel 25 jaar zijn, wat de businesscase flink gunstiger maakt. Ook is het juridisch eenvoudiger omdat er geen sprake is van opstalrecht etc. Echter, een postcoderoos op een bedrijfsdak is direct realiseerbaar, terwijl de mogelijkheid van een grondgebonden project op de beoogde rioolzuiveringslocatie aan de Tolleane nog bepaald niet zeker is.
De aanwezigen besloten dat ze graag het hopelijk positieve besluit van It Wetterskip hierover afwachten.

Michel Scherpenzeel nieuw bestuurslid WEN

Als een verrijking, zo ervaren de actieve WENners het feit dat de enthousiaste dertiger Michel Scherpenzeel is toegetreden tot het bestuur. Michel brengt zijn eigen energie, ervaringen, ideeën en netwerk in. Zo wil hij zich inspannen om jeugdige dorpsgenoten te ondersteunen bij energiebesparing.

WEN en ODV in de publiciteit

Onlangs verscheen een artikel over de WEN wensen voor een Energiepark in de Sa! van 15 februari. Ook in het recente magazine Dichterbij van de Rabobank is een artikel verschenen over Wijnjewoude Energie Neutraal. En in de Sa! van 22 maart stond een leuk artikel over de duurzaamheidsacties van ODV.
Deze artikelen en het verslag van 2 maart zijn te lezen op www.wen.frl

Zit je op facebook? Geef Wijnjewoude Energie Neutraal een like en volg het duurzame dorpsnieuws op de voet.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *