Berichten van Plaatselijk Belang

Overleg met de gemeente
Op 30 maart hadden we het ambtelijk overleg met de gemeente waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:
* Het fietspad langs de weg Bakkeveen-Wijnjewoude wordt opgeknapt.
* De straatverlichtingen op de kruisingen van Driehoek en Klein Groningen zullen ook na 23.00 uur doorbranden in verband met de veiligheid.
* De wateroverlast aan de Opper Haudmare en Klein Groningen krijgen aandacht vanuit de herinrichting.
* De, als gevolg van omleidingen, kapotgereden bermen worden na oplevering van Weinterp West hersteld.
* In de herfst kunnen buurten een kleine bladkorf aanvragen bij de gemeente, op voorwaarde dat ze die dan zelf zullen legen. De 3 grote korven die jaarlijks op de bekende plekken staan, worden gewoon door de gemeente geleegd.

 
Op 17 mei ontvangen wij het college van B&W ditmaal in De Stripe voor het bestuurlijk overleg. De ontvangstlocatie wisselt jaarlijks en is deze keer gekozen omdat het fietspad door het bos één van de gespreksonderwerpen zal zijn. Verder staan onderwerpen als ouderenhuisvesting, snelheid en geluidshinder van verkeer, snel internet, duurzaamheid en onderwijs op de agenda.

 
Ledenwerfactie
Vanaf juni start Plaatselijk Belang een actie om nieuwe leden te werven. Door vergrijzing en verhuizingen is het aantal leden in 2016 gezakt tot ongeveer 550. De actie is nodig om een gezond ledenbestand te bereiken en te behouden. Op die manier heeft PB een zo sterk mogelijke vertegenwoordigende positie ten opzichte van derden die onze woonomgeving kunnen beïnvloeden. Ook kunnen wij onze wensen dan krachtiger uiten. Te denken valt daarbij aan de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en dergelijke. Ook andere acties, waarvan wij u in de Bân op de hoogte houden, kunnen wij dan effectiever voor u uitvoeren.
Als wij ons gesteund weten door het overgrote deel van de inwoners van Wijnjewoude kan PB met meer overtuiging voor de belangen van ons dorp opkomen.
Daarom zullen de leden van het PB-bestuur de 280 adressen in ons dorp, die geen lid zijn, langs gaan met de vraag lid te worden.

 
Contributie-inning
De automatische incasso van de contributie voor 2017 vindt plaats in de maand mei. De leden die geen incasso-opdracht hebben verstrekt worden persoonlijk bezocht om de contributie te innen.

 
Ondernemersvereniging
De periode waarin Antoon van de Wolfshaar als afgevaardigde van de ondernemersvereniging de PB vergaderingen heeft bijgewoond is ten einde. Doel was een win-win situatie voor beide partijen. De recente evaluatie heeft opgeleverd dat Plaatselijk Belang aanbiedt om de komende periode betrokken te zijn bij de vergaderingen van de ondernemersvereniging. De hoop is dat beide partijen ontdekken waar ze elkaar daadwerkelijk kunnen versterken. In de ledenvergadering van de ondernemersvereniging op 27 mei zal dit aanbod worden besproken.

 
Verslag Ledenvergadering 28 maart jl.
Het concept verslag staat op de pagina’s van Plaatselijk belang.

 
Groenbrengpunt Ureterp
In mei alle zaterdagen geopend van 9.00 – 13.00 uur.

 
Inloopspreekuur PB: Dinsdag 16 mei van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel, telefoon: 0516-480562

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *