WEN Stap voor Stap juni 2017

Wijnjewoude wil huurwoningen verduurzamen
WEN en Plaatselijk Belang willen in nauwe samenwerking met huurders en Elkien actief aan de slag met de verduurzaming van de huurwoningen in Wijnjewoude. Want, wanneer iedere Wijnjewoudster mee kan doen, behalen we samen als dorp het doel om energieneutraal te worden in 2025. Daarom is het belangrijk dat ook alle huurders -net als huiseigenaren- kunnen profiteren van comfortabele en goed geïsoleerde huizen, besparing op de woonlasten en een energieneutraal Wijnjewoude. Zo werken we als dorp echt samen aan een schone toekomst voor onze kinderen. Bekijk eens het interview met Pieter de Kroon op wen.frl.

We hopen dat veel huurders in Wijnjewoude geïnteresseerd zijn in het duurzaam maken van hun woning. Ook hopen we dat een aantal van hen ervoor voelt om gezamenlijk met WEN, PB en Elkien de mogelijkheden in Wijnjewoude te verkennen. De gemeente biedt hierbij ondersteuning.

Lijkt het jou interessant om vanaf de basis mee te denken in een huurders-energiegroepje? Of wil je eerst meer informatie? Bel met 0516-480562.

N.B. Over een verduurzamingsproject van Elkien in Leeuwarden is door de VARA een programma uitgezonden op 21 maart jl. Bekijk hier deze aflevering van het programma Groenlicht.

WEN op Midjier Wynjewâld
Op zaterdag 1 juli zal WEN bijdragen aan het succes van de activiteiten ten bate van de voedselbank. Hoe we ‘actie’ en ‘energie’ gaan combineren met het goede doel is nog een verrassing, maar jij kunt er voor zorgen dat de cliënten van de voedselbank op hun energielasten kunnen besparen, net als jijzelf. Kom daarom je licht opsteken bij WEN. Onze adviseur Tjalling Reitsma is ook aanwezig.

Mono-mestvergisting in Wijnjewoude
Het was een uiterst interessante avond op 18 mei in De Swingel. Jan Willem Bijnagte, werkzaam als adviseur bij grote biogasprojecten, vertelde over zijn ervaringen met een mono-mestvergistingsproject in Noord Deurninge. Hij maakte duidelijk dat het ook voor Wijnjewouder boeren mogelijk is om een goed renderende mono-vergistingsinstallatie op het erf te hebben. Als je de eigen mest van minimaal ca 100 koeien vergist, is het een veilige en aantrekkelijke manier om met minder emissie, biogas op te wekken. Dit biogas kan de boer op zijn eigen erf gebruiken, maar het levert nog meer op als het tot groengas (kwalitatief gelijk aan aardgas) wordt opgewerkt en verkocht. Als de opwerking centraal gebeurt voor meerdere boeren, wordt de investering van de opwerkinstallatie gedeeld en is de opbrengst van de vergisting nog hoger. Het groene gas kan dan via het leidingnet in het dorp gebruikt worden. Een prachtige manier om als dorp in 2025, op een duurzame wijze, ook in eigen gasverbruik te voorzien. Want een volledig gasloos dorp, dat zit er de komende decennia nog niet in.
Voor de ruim 20 aanwezigen (boeren en belangstellenden) ‘kwam er heel wat voorbij’. Dit moet eerst maar eens een beetje landen, zo was de overheersende reactie. Afgesproken werd om een volgende bijeenkomst te organiseren waarbij onze eigen veehouder Marco Pool vertelt waarom hij gemotiveerd is om groengas voor het dorp te produceren. Wat de voor- en nadelen zijn, en aan de hand van de -voor zijn bedrijf ontwikkelde- businesscase licht Marco het financiële plaatje toe. Dat zal ongetwijfeld veel vragen beantwoorden.
Alle veehouders worden weer persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op wen.frl staat het verslag van 18 mei en daar vind je ook de business case van Marco.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *