Woonbehoefte Wijnjewoude wordt in kaart gebracht

Plaatselijk Belang, de gemeente Opsterland en Elkien willen graag een goed beeld krijgen van de woonwensen in ons dorp. Daarom wordt er de komende weken door onderzoeksbureau Partoer een enquête gehouden onder alle inwoners vanaf 18 jaar.
Met de uitkomst hopen de partijen zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen die er leven, niet alleen wat betreft de huisvesting, maar ook zorg speelt hierbij een rol.
Om een voorbeeld te noemen: Hoe moet het Waldhûs er in de toekomst uitzien? Moet er ruimte zijn voor intensieve zorgverlening? Hebben we meer appartementen nodig? Moeten er zowel huur- als koopappartementen beschikbaar komen? Etc. Dit zijn vragen die de werkgroep Ouderenhuisvesting al een tijdje bezig houden.
En is het huidige woningbestand voor andere leeftijdsgroepen, zoals jongeren en gezinnen met kinderen, geschikt of zijn er aanpassingen gewenst en welke dan?
Daarom is het goed dat we straks beter weten wat onze inwoners als wenselijk zien. We kunnen dan als Plaatselijk Belang met de gemeente en de woningbouwvereniging proberen goed passende plannen te ontwikkelen.

Inmiddels heb je de uitnodigingsbrief voor de enquête in de brievenbus gehad. Je kunt de enquête gewoon thuis invullen via de link: https://partoer.nl/wijnjewoude. Doe je het liever op papier, dat kan ook. Je krijgt dan, op verzoek, het formulier thuisbezorgd. Of als je dat prettig vindt kun je door een vrijwilliger geholpen worden bij het invullen. Daarvoor is op donderdagavond 8 juni en woensdagochtend 14 juni gelegenheid in MFC De Swingel.

Wij hechten veel waarde aan ieders mening en daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen (oud en jong) de vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we conclusies trekken die recht doen aan de gevoelde woonbehoefte in ons dorp.

Dus, vind jij het belangrijk dat we ook in de toekomst plezierig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen? Vul dan de vragenlijst in want jouw mening telt!

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: Reminder: doe mee aan enquête Zorg en Wonen Wijnjewoude - Wijnjewoude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *