Berichten van Plaatselijk Belang

Uitnodiging onderzoek “Wonen en Zorg”
In de maand juni is de uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek, huis aan huis, verspreid in ons dorp. Wij hopen dat heel veel inwoners van 18 jaar en ouder, deze vragenlijst hebben ingevuld.
De bedoeling is dat we daardoor een beter beeld krijgen van de woonbehoefte en de zorgvraag in het dorp. Dit is van zeer groot belang voor de toekomst van Wijnjewoude. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn wordt u daarvan, middels de Bân en via www.wijnjewoude.net op de hoogte gebracht.

Verkeersgroepje
U heeft eerder kunnen lezen dat PB een verkeersgroepje wil samenstellen met aanwonenden van de Weinterp, de Merkebuorren, Klein Groningen en de Mounleane. Aangevuld met een lid van de stuurgroep N381 en een verkeersdeskundige van de gemeente Opsterland. Vanuit PB zal Martin de Vries deze groep aansturen. Wanneer de verkeersgroep gaat starten, met welke dorpsbewoners en wat de aanpak zal zijn wordt na de zomerperiode duidelijk. Wij houden u op de hoogte.

PB bezoekt sportverenigingen
De komende periode zullen bestuursleden van PB afspraken maken met besturen van de sportverenigingen. De bedoeling van dit informele bezoek is om te praten over het “reilen en zeilen” binnen de club, waar men tegenaan loopt en wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen.

Dorpsfeest 2017
Een aantrekkelijk programma voor jong en oud, een actief en enthousiast bestuur, aangevuld met vrijwilligers: de ingrediënten voor het dorpsfeest 2017.
En geslaagd is het zeker te noemen: veel deelnemers aan de verschillende activiteiten, een lekkere sfeer en veel publiek. Op www.wijnjewoude.net leest u alle uitslagen en u kunt nog een keer van de sfeer genieten middels de geplaatste foto’s.
Bestuur Dorpsfeest: jullie hebben weer een TOP prestatie geleverd.  HEEL VEEL DANK.

Geslaagd voor je examen?
Namens het bestuur PB van harte gefeliciteerd.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *