WEN Stap voor Stap september 2017

Gaat Wijnjewoude voor dorpszonneweide? Kom op 20 september meepraten!
Willen we de kans grijpen om een dorpszonneweide te realiseren bij de rioolwaterzuiveringslocatie? Deze vraag was aan de orde tijdens de (eerste) informatieavond in MFC De Swingel op 17 augustus. Het bestuur van Wijnjewoude Energie Neutraal, had ondanks de vakantietijd, aanwonenden, leden, belangstellenden en gemeente uitgenodigd voor een open gedachtewisseling. En dat werd het ook echt. Uitgebreid kwamen zowel kansen als bedreigingen aan bod in een sfeer van respect. De inhoudelijke kwaliteit van de avond stak dan ook positief af bij het vanwege de vakantie, matige aantal deelnemers van 23.

It Wetterskip wil de locatie aan WEN verkopen voor het realiseren van een energiepark. Daarvoor is geld nodig. Nu ziet WEN goede mogelijkheden om met een dorpszonneweide, het doel om energieneutraal te worden, een flinke stap dichterbij te brengen.
In oktober is er een zeer aantrekkelijke landelijke subsidieronde waar WEN graag voor opteert omdat zonder deze zgn. SDE+ subsidie realisatie onmogelijk is. Echter, voor de subsidieaanvraag is een omgevingsvergunning nodig. Een procedure die weken neemt, ook al is de gemeente nauw betrokken bij de plannen.
Hoogste tijd dus om met het dorp te bespreken óf we met elkaar de weg van een dorpszonneweide willen inslaan en hoe dan. Door het initiatief voor een zonneweide als dorp in eigen hand te houden kun je de opbrengsten voor het dorp gebruiken en ben je niet afhankelijk van projectontwikkelaars, waarmee andere dorpen worden geconfronteerd.

Op grond van deskundig advies, is de WEN ambitie in korte tijd gegroeid van ca 11/2 hectare (oppervlak zuiveringslocatie) naar 6 hectare. Je moet dan land bij huren, maar daarvoor lijken geschikte mogelijkheden naast en/of tegenover de zuiveringslocatie. Enkelen voelden zich daardoor overvallen maar begrepen dat een grotere zonneweide gunstiger is voor het dorp.

De belangrijkste bezwaren van aanwonenden betroffen de eventuele kap van het bosje op de zuiveringslocatie en de mogelijke -vanaf de bovenverdieping te ervaren- spiegeling in geval het perceel tegenover de locatie wordt gebruikt. Ook waren er vragen over het profijt voor dorp en dorpsgenoten. Over hoe bewoners kunnen participeren en hoe eventuele compensatie voor aanwonenden vorm krijgt. Al deze elementen zullen we later met elkaar uitwerken, zo benadrukte de voorzitter.
Als mooie kansen benoemden de aanwezigen: een duurzamer dorp, lagere energielasten, de jaarlijkse opbrengst vanuit de verkoop van stroom en het feit dat het gevoel van verbondenheid wordt versterkt door een gezamenlijk project.

Aan het eind van de avond werd vanuit de zaal geconcludeerd:
Laat WEN proberen de SDE+ subsidie voor 6 hectare binnen te harken. Daarna hebben we nog alle tijd om met elkaar te kijken óf, hoe en in welke omvang we een zonneweide gaan realiseren. Zonder subsidie kun je in elk geval niets beginnen. Wij gaan voor de kanskaart!

Maar eerst wil WEN dit onderwerp nog graag met veel meer mensen bespreken, want WEN doet alleen dingen waarvoor echt draagvlak is.

Daarom houden we een vervolg informatieavond op woensdag 20 september in MFC De Swingel, aanvang 19.30 uur.
Je bent van harte uitgenodigd!

Deze avond is interessant voor:

  • omwonenden en belangstellenden
  • allen die mogelijk interesse hebben om te participeren of
  • zij die eerder belangstelling hebben getoond voor een postcoderoosproject.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *