Berichten van Plaatselijk Belang

Hopelijk heeft u een ontspannen vakantieperiode achter de rug, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. De kinderen gaan weer naar school, de verenigingen en clubs pakken hun activiteiten weer op en ook het bestuur van Plaatselijk Belang gaat met frisse energie weer aan de slag. Voorlopig houden we het inloopspreekuur voorafgaand aan de maandelijkse PB vergadering er in. Het blijkt gewaardeerd te worden dat je zomaar even met elkaar in gesprek kunt over onderwerpen die op dat moment leven. Met elkaar doen we ons best om van seizoen 2017/2018 weer een periode vol actie en positieve ontwikkeling te maken.

MFC De Swingel
PB betreurt het plotselinge afscheid van Manuel en Jannie Boer als beheerders van De Swingel. We hebben begrepen dat geprobeerd wordt om het dorpshuis, voorlopig met inzet van vrijwilligers, levendig te houden en de gezellige huiskamer van het dorp te laten zijn. Een plaats waar je elkaar graag ontmoet en waar je met elkaar mooie plannetjes kunt uitbroeden en realiseren. We hopen dat ook jij je hiervoor zo nu en dan wilt inzetten.

Woonbehoefte onderzoek
In juni hebben -na de enquête van Partoer, gemeente en Elkien- enkele groepsgesprekken plaats gevonden om een en ander nader toe te lichten. In september hoopt de werkgroep de rapportage te ontvangen en daarna de uitkomsten met u te bespreken. Met elkaar hopen we komend seizoen goede plannen te ontwikkelen voor een toekomst waarin voor iedere Wijnjewoudster geschikte en duurzame woongelegenheid voorhanden is.

Stuurgroep N381 stopt
Dit najaar wordt de paralelweg langs de nieuwe N381 heringericht en enkele resterende actiepunten van de herinrichting afgewikkeld.. Daarmee loopt de opdracht van stuurgroep N381 ten einde. PB is enorm dankbaar voor het ongelooflijk vele werk dat de stuurgroepleden bijna 10 jaar voor ons dorp hebben verzet. De paar nog af te wikkelen punten worden nu aan de verantwoordelijkheid van PB overgedragen. Daarbij mag nog steeds een beroep gedaan mag worden op de know-how van het betreffende stuurgroeplid. De stuurgroepleden bereiden zich voor op een gezellig intern afscheidsavondje. Op een ander moment zal PB de stuurgroepleden nog extra in het zonnetje zetten. Lees ook het ‘afscheidsdocument’ van de stuurgroep.

Evenementenseizoen 2018 gemeente
De gemeente wil graag binnenkort zicht hebben op de evenementen die voor 2018 in de dorpen geprogrammeerd staan. Daarvoor heeft ze een formulier gemaakt waarop geplande acties, waarvoor te zijner tijd vergunning aangevraagd moet worden, alvast gemeld kunnen worden. We vragen initiatiefnemers van evenementen hieraan mee te werken.

Groenbrengpunt Ureterp
In september kunt u uw tuinafval kwijt op 9 en 23 september van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 12 september van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *