Berichten van Plaatselijk Belang

Vooruitkijken was de rode draad in de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie.
Aanvankelijk zou wethouder Piet van Dijk bij deze vergadering aanwezig zijn, maar inmiddels had hij zijn ambt in Opsterland ingeruild voor het burgemeesterschap in de gemeente Aa en Hunze. Zijn opvolger Anko Postma is inmiddels uitgenodigd voor een kennismaking met ons dorp en PB.

Afronding herinrichting N381
We gaan de resterende aandachtspunten uit de afronding van de herinrichting N381 overnemen van de stuurgroep die op 28 september haar laatste vergadering had. Met oranjekoek hebben we de samenwerking in de bekende vorm afgesloten. Op 27 maart worden de stuurgroepleden officieel uitgeluid tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Vergaderschema seizoen 2017/2018
Het inmiddels bekende stramien van elke tweede dinsdag van de maand wordt ook het komend jaar gehanteerd. Voorlopig houden we het inloopspreekuur voorafgaand aan de vergadering er in. Op deze manier hopen we nog beter aanspreekbaar te zijn voor opmerkingen en tips. We houden u via De Ban en ook via Wijnjewoude.net op de hoogte.

Contributie 2017
De leden die niet via automatische machtiging hun contributie voldoen worden dit jaar allemaal persoonlijk bezocht voor incassering. Het is een enorme klus die we binnenkort hopen af te ronden. Het zou mooi zijn als nog veel meer mensen hun contributie via automatische incasso zouden willen voldoen.

Lichtjesavond 28 oktober
Aanvankelijk was PB actief betrokken bij het initiatief van uitvaartvereniging Eert de Doden om als dorp jaarlijks een gedenkmoment voor dierbare overledenen te houden. Het initiatief is enthousiast ontvangen en inmiddels is de voorbereiding van de derde editie op 28 oktober op de begraafplaats van Duurswoude rond. De rol van pb hierbij wordt afgebouwd en we hopen dat deze uiterst sfeervolle herdenkingsbijeenkomst nog vele jaren wordt gewaardeerd.

 

MFC De Swingel
Dankzij de grote inzet van het bestuur en vooral ook van de dorpshuismeester met zijn team van vrijwillig gastvrouwen en -heren kan ons dorpshuis zijn belangrijke rol voor het dorp blijven vervullen. Naast de bekende sport en vergaderactiviteiten blijft de Swingel gelukkig ook een geschikte locatie voor privéfeestjes.

Bladkorven en Groenbrengpunt Ureterp
Behalve de grote bladkorven waarvan er traditioneel drie in Wijnjewoude komen, beschikt de gemeente ook nog over een paar kleinere.
Wanneer een buurt graag gebruik wil maken van zo’n kleine korf kan zij daarvoor een aanvraag doen bij het gemeentebedrijf. Het telefoonnummer is 0512-386222. Echter let op! De buurt moet de korf dan wel zelf legen.
In oktober kunt u uw tuinafval elke zaterdagochtend kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 10 oktober van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *