Uitnodiging Ledenvergadering Great Foarut

Op vrijdagavond 10 november 2017 vindt de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in de Swingel plaats.

Wij nodigen u van harte uit.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Verslag secretaris
  4. Bestuursverkiezing: Aftredend Jan Hofstra, niet verkiesbaar. Kandidaat Jan Hendrik Meijerhof
  5. Verslag penningmeester
  6. Benoeming keurmeesters
  7. Bespreking rijderijen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *