WEN Stap voor Stap oktober 2017

Zonnestroom houdt de gemoederen flink bezig!
In de vorige Stap voor Stap vertelden we over de subsidie waarmee Wijnjewoude de kans krijgt op een zonneweide van ca. 6 hectare op en rond de RWZI locatie. Met zo’n veld wek je in één klap 80% van de benodigde elektriciteit in Wijnjewoude duurzaam op. De verwachtte opbrengst van maar liefst ruim 1 miljoen euro is volledig voor het dorp! En dus niet voor een projectontwikkelaar.

Op 20 september werd de tweede informatieavond hierover gehouden. Er waren 30 dorpsgenoten op af gekomen, waarvan zo’n 10 omwonenden. En ook nu kwamen er naast de prachtige kansen voor het duurzame doel en de royale opbrengst, ook de eerder genoemde bezwaren op tafel. Vooral Klein Groningers hebben bezwaar tegen de kap van dat deel van het productiebos dat op RWZI grond staat. Ook het (tijdelijk) gebruiken van landbouwgrond voor opwekking van zonnestroom stuit diverse mensen tegen de borst. Maar de meeste moeite heeft men met het idee om land aan de overkant van de RWZI, dat direct grenst aan de buurtschap, als zonneveld in te richten. Bij een door de buurt georganiseerde peiling bleken 15 huishoudens tegen en 6 voor. Eén omwonende zei een procedure te gaan beginnen als zijn landelijke omgeving verandert. Het bestuur presenteerde diverse voorbeelden waarbij een zonneveld volledig aan het zicht is onttrokken met bloeiend struweel of hagen.
De buurtschap deed ook suggesties: koop als dorp een windmolen op zee, of leg alle grote daken vol zonnepanelen. Een eerdere poging van WEN daarvoor is gestrand. Het bleek nauwelijks rendabel te maken. Bovendien is er veel minder dakoppervlak dan het voorgestelde zonneveld.
Een aantal buurtbewoners heeft WEN niet eerder gevolgd en wil weten waarom dit voorstel nu ter tafel ligt. Het bestuur wil ze graag komen bijpraten.
Op de uitnodiging van het bestuur om samen plannen uit te werken die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bezwaren uit de buurt, ging men niet in. Liever ziet men een door het bestuur uitgewerkt plan gepresenteerd.
Ook deze avond concludeerden vrijwel alle aanwezigen dat het toch wel slim is om alvast subsidie aan te vragen. Want zonder subsidie kunt je hoe dan ook niets. En de subsidie ongebruikt laten kan altijd nog. Het bestuur is inmiddels aan de slag.
De gemeente wordt gevraagd een voorlopige omgevingsvergunning af te geven waarmee in elk geval de subsidie kan worden aangevraagd. Vervolgens wordt dan de normale ruimtelijke procedure gevolgd. Dat is in Tietjerksteradeel ook zo aangepakt.

Maandag 25 september had de gemeenteraad haar zgn. oriënterende raadsvergadering waarbij aan wethouders en insprekers vragen worden gesteld. Zowel WEN voorzitter Pieter de Kroon als Klein Groninger Marga Oosterveld waren die avond als inspreker aanwezig om de standpunten kenbaar te maken en vragen te beantwoorden. De algehele teneur in de raad was dat er begrip is voor bezwaren, maar dat tegelijkertijd een zonnepark op die locatie goed past binnen het gemeentelijk beleid en dat het een zeer wezenlijke stap is naar een duurzame toekomst. Daarom deed de voltallige gemeenteraad in haar vergadering op 9 oktober een dringende oproep aan B&W om toch vooral creatief mee te werken aan deze sterk gewaardeerde duurzaamheidspilot. Een ware opsteker voor Wijnjewoude!

Op 7 oktober heeft er intensief overleg plaats gehad met buurtschap Klein Groningen. Zij hebben geen bezwaar tegen een zonneveld op de rwzi locatie en eventueel direct aanpalende percelen. Maar aan de overkant van de Tolleane is voor hen geen optie. Dat gaat dus ook niet gebeuren. De voorlopige vergunning voor de rwzi locatie is inmiddels ontvangen en de subsidie voor 1,5 hectare aangevraagd. Een mooi begin.

Ondertussen gaat WEN gewoon door met haar groene werk en zal zij alle kansen pakken. “De aarde en het dorp zijn het waard om voor te vechten!” Aldus de voorzitter. Zo maakt WEN zich ook sterk voor zonnepanelen op daken van (boeren)bedrijven.

Asbest eraf, postcoderoos erop

De provincie Friesland heeft een beperkte subsidiepot ingericht om een extra vergoeding te geven voor sanering van 20 asbestdaken op boerderijen. Voorwaarde is dat er op het nieuwe dak een postcoderoos voor zonnestroom wordt gerealiseerd. Een aantal bedrijven hebben hun belangstelling voor deze regeling al bij WEN gemeld. WEN heeft inmiddels ingeschreven want in het dorp is interesse voor deelname aan een postcoderoosproject.

Zonnepalen op grote daken
In oktober kan er ook subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen op bedrijfsdaken met een grootverbruikersaansluiting. Ook hierbij gaat WEN zich weer volop voor het dorp inzetten. Immers hoe meer groene stroom we zelf opwekken hoe eerder we energieneutraal kunnen worden.

Gratis energieadvies
Heb je plannen voor energiebesparing en wil je daarbij geadviseerd worden? WEN biedt haar leden een gratis adviseur in de persoon van vrijwilliger Tjalling Reitsma. Tjalling heeft een bouwkundige achtergrond, is onafhankelijk en goed geschoold in energiebeheer. Ook kan hij voor slechts 15 euro met de warmtecamera aantonen waar warmtelekken in je huis zitten. Bel Tjalling voor een afspraak op 06 82092400.

Al 150 huishoudens lid van WEN
Op 20 september passeerde coöperatie WEN met de inschrijving van de heer Hofstra uit Klein Groningen het ledenaantal van 150. Een heugelijk feit dat met de aanbieding van een mooi boeket en een ledlamp werd gevierd.

Nog geen lid van WEN?
Op www.wen.frl kun je je inschrijven als lid van de coöperatie. Het kost je niets en je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je mailbox. Je bent lid van de duurzame beweging van Wijnjewoude en je kunt profiteren van gratis besparingsadvies of participatie in een van de projecten.

 

Voor meer informatie kijk op www.wen.frl en geef Wijnjewoude Energie Neutraal op Facebook een like. Tel. 0516 480562

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Beste wen,

    Ik ben een nieuwe bewoner aan de merkebuorren 8 in wijnjewoude, en wil graag meedoen/meedenken in dit project. Ik ben zelf ook bezig met solar en wind projecten, en we zouden elkaar misschien kunnen versterken. Graag wordt ik lid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *