Berichten van Plaatselijk Belang

Samenwerken aan een leefbaar dorp
Plaatselijk Belang heeft aandacht voor veel verschillende onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Daarover kunt u regelmatig lezen in De Bân, op de dorpssite en op facebook. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die zich in eerste instantie meer op de achtergrond afspelen.
Gelukkig behartigen we veel zaken in werkgroepverband samen met andere dorpsgenoten. Zo zetten tientallen mensen zich in voor de PB-werkgroepen Kom Erbij, Klein Groningen, Dorpssteunpunt, (Ouderen)huisvesting, Dorpsbudget, Dorpsfilm, Samenwerking Scholen en Peuteropvang, Himmelploeg en AED. Ook in het bestuur van Wijnjewoude Energie Neutraal WEN is PB als initiatiefnemer vertegenwoordigd.
Daarnaast werken we samen met omliggende dorpen in werkgroepen t.b.v. onderhoud fietspaden, snel internet en recreatie bevordering. In de Bân vertellen de meeste werkgroepen over hun eigen werkzaamheden en aandachtspunten.

Nieuwe inwoners
Het is fantastisch dat er regelmatig nieuwe mensen in Wijnjewoude komen wonen. We hopen dat zij zich hier thuis gaan voelen en ook een beetje mee willen helpen om met elkaar de toekomst van ons dorp vorm te geven. Dat kan heel goed projectmatig. Vraag jij je af wat je met jouw talenten en interesses kunt bijdragen? Je vind allerlei info op www.wijnjewoude.net of bel gerust met PB via 0516 480562. We verwelkomen je ook graag als lid.

Enquête Dorpsspiegel in voorbereiding
Iedere vier jaar laat de gemeente in elk dorp een enquête afnemen waarmee zij de leefbaarheid in kaart brengt en waarop zij nieuw beleid baseert. Vragen als: Voelen inwoners zich veilig? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp? Is het er prettig wonen? komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bevolkings-samenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen. De gegevens vormen een spiegel van wat er in de dorpen leeft. De gegevens uit de dorpsspiegel-enquête van 2013 vormen de basis van onze huidige dorpsvisie en geven richting aan het beleid en werk van PB. De hierboven genoemde werkgroepen zijn veelal een invulling van de dorpsvisie.
Ook dit najaar brengt Plaatselijk Belang weer een vragenlijst langs bij die mensen die in de steekproef voorkomen. Ongeveer een week later halen we dan de anoniem ingevulde vragenlijsten weer op. Met de, door onderzoeksbureau SocioQuest van de Rijks Universiteit Groningen, verzamelde gegevens kunnen wij dan de lijnen voor 2018-2022 uitzetten.

Contactpersonen afronding herinrichting N381
Namens PB zullen Theo van Linde en Harry Blaauwbroek als contactpersonen optreden naar het projectbureau N381. Ook voor het dorp zijn zij het aanspreekpunt voor de afronding. Hun telefoonnummers zijn: Theo 481942, Harry 481307.

Groenbrengpunt Ureterp
In november kunt u uw tuinafval elke zaterdagochtend kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 14 november van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *