WEN Stap voor Stap november 2017

Waarom de rwzi locatie?
De plannen voor een zonnepark op de rioolwaterzuiveringslocatie (rwzi) aan de Tolleane heeft bij een flink aantal mensen de vraag opgeroepen “Waarom de rwzi locatie?” Dat is een terechte vraag, waar we hier graag een kort antwoord op geven.

De rwzi beschikt over een industriële stroomaansluiting en de bassins vormen een prima plek voor batterijen om elektriciteit op te slaan. We kunnen dan, ook als de zon niet schijnt, over onze eigen opgewekte stroom beschikken. Opslag of buffering moet zo dicht mogelijk bij de plaats waar de stroom wordt opgewekt. Dus een zonneweide rond rwzi is optimaal want daar is ruimte en het ligt aan de rand van het dorp.
Daarnaast geeft de locatie goede mogelijkheden voor een opwerkinstallatie van biogas uit koeienmest naar groengas (groengas hub) en is er in de directe omgeving een invoerpunt op het gasnet mogelijk. Zo kan het dorp profiteren van duurzaam gas van Wijnjewoudster mest. Tenslotte bieden de bassins goede mogelijkheden voor biomassa- of voedselkweek met gebruikmaking van CO2 uit de groengas hub. Wil je meer lezen, dat kan hier.
Voorjaar 2018 hopen we te horen of de aangevraagd subsidie voor 1,5 hectare is toegekend. Ondertussen komt er een werkgroep met o.a. bewoners van Klein Groningen om mee te denken over de landschappelijke inpassing van deze fase. Daar wordt ook de vraag neergelegd te adviseren over de meest optimale locatie voor de grote zonneweide van circa 5 hectare, die Wijnjewoude nodig heeft om energie neutraal te worden.

WEN pilot Friese Energie Strategie
De belangrijkste partners in de Friese Energie Strategie (FES), provincie en gemeenten, waterschap en Liander hebben WEN aangewezen als pilot in hun ambitie om heel Friesland in 2050 energieneutraal te hebben. ‘Technisch kan het’ en Friesland staat bekend om ‘de kreft van de mienskip’, aldus voorzitter Pieter Winsemius.
Die pilotstatus kan onze plannen een flinke boost geven omdat bovengenoemde instituties nagaan hoe zij, elk op hun eigen gebied, actief kunnen bijdragen om Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te krijgen. Daarvoor sluiten we met elkaar een zogenaamde Green Deal.
Een succesvolle pilot in Wijnjewoude kan in ieder geval een Fries, maar mogelijk zelfs een landelijk voorbeeld zijn.
Op 6 november heeft in MFC De Swingel een eerste brainstorm met de partners in de Friese Energie Strategie plaatsgevonden,. Daarbij waren ook enkele agrariërs uit ons dorp betrokken. Momenteel werken we onze plannen zodanig uit, dat de organisaties heel concreet kunnen aangeven op welke onderdelen zijn hun expertise, menskracht, budget of bemiddeling gaan inzetten. De uitkomsten gaan we natuurlijk weer met het dorp delen, zodat we gezamenlijk de koers kunnen uitzetten.

Koken en stoken op koeienmest
De plannen om koeienmest te gaan vergisten en opwerken tot groengas, maken deel uit van de Green Deal. Er moet nog heel wat worden ‘uitgevogeld’ voor we met een redelijk concreet voorstel bij onze melkveehouders kunnen aankloppen. Voor wat eerste informatie over monovergisting kun je terecht op www.wen.frl/mestvergisting

Ben jij nog geen lid van WEN?
Als je nadenkt over hoe jij met energiebesparing kunt bijdragen aan een duurzame toekomst, meldt je dan aan als lid. Het kost je niets en je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je mailbox. Je bent lid van de duurzame beweging van Wijnjewoude en kunt profiteren van gratis besparingsadvies en participatie in projecten. Het ledental is de laatste weken energiek opgelopen naar 163. Een bemoedigende ontwikkeling!

WEN op Facebook. Geef Wijnjewoude Energie Neutraal een LIKE en krijg alle nieuws vers van de pers.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *