WEN Stap voor Stap november 2017

Subsidie eerste deel zonnepark aangevraagd
Het is gelukt! De subsidieaanvraag voor een klein zonneveld op de rioolzuiveringslocatie kon, dankzij medewerking van gemeente en dorp, tijdig de deur uit.
Een vergunning voor een groter park zat er begin oktober nog niet in. Inmiddels hebben de bewoners van buurtschap Klein Groningen aangegeven dat zij minder bezwaar hebben tegen uitbreiding ten zuidwesten van de Tolleane, maar alle opties zijn open.
Er komt nu een werkgroep, waarin ook drie bewoners van Klein Groningen zitting nemen, die samen met een landschapsarchitect gaat zoeken naar de beste landschappelijke inpassing en een voorstel voorbereiden.

Gemeenteraadsfracties steunen WEN
In haar vergadering op 9 oktober heeft de voltallige gemeenteraad het college van B&W opgeroepen om op creatieve wijze mee te werken aan de duurzaamheidspilot van WEN. “Juist zo’n pilot geeft goede mogelijkheden om te ontdekken hoe we de versnelling in de lokale energietransitie kunnen maken. Er is veel van te leren en het werkt inspirerend voor andere dorpen” zo betoogden zij. Deze steun van de gemeenteraad is een mooie opsteker voor WEN.

WEN pilot voor Friese Energie Strategie
Op 10 oktober presenteerde de Provincie zgn. bouwstenen voor de Friese Energie Strategie.
Het zijn maatregelen om de overgang naar duurzame energie te versnellen. Naast provincie, gemeenten en waterschap hebben ook ondernemers, milieu- en belangenorganisaties en lokale initiatieven zich aangesloten bij de ambitie om Friesland in 2050 energieneutraal te hebben. “Technisch kán het” aldus voorzitter Pieter Winsemius, voorzitter van de regiegroep. En Friesland is een voorloper als het gaat om het werken vanuit de Mienskip. En juist de Mienskip heeft gevoel van urgentie voor de overgang naar duurzame energie.
Voor het onderwerp ‘Energie en Agro’ is WEN als pilot aangewezen. Dit betekent dat naast de overheden ook Wetterskip, Landbouworganisaties, Liander en Energiewerkplaats etc. willen kijken waar zij kunnen bijdragen om ons dorp, samen met lokale agrariërs, in 2025 energieneutraal en misschien ook zelfvoorzienend te krijgen. Op 6 november komen de organisaties naar MFC De Swingel voor een eerste brainstorm met WEN. De uitkomsten gaan we natuurlijk met agrariërs en dorp delen, zodat we vervolgens een gezamenlijke koers kunnen uitzetten.

Energieadviseur Tjalling Reitsma
Als WEN lid kun je gratis gebruik maken van de deskundigheid van onze vrijwillig energie adviseur Tjalling Reitsma. Tjalling denkt graag met je mee over mogelijkheden voor besparing, isolatie en evt. energie-opwek. Hij is onafhankelijk, ervaren en goed geschoold in energiebeheer. Voor 15 euro kan hij met de warmtecamera aantonen waar warmtelekken in je huis zitten. Bel Tjalling voor een afspraak op 06 82092400.

Wie wordt het volgende WEN lid?
Op het moment van schrijven staat de teller op 159 huishoudens. Op www.wen.frl kun je je inschrijven als lid van de coöperatie. Het kost je niets en je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je mailbox. Je bent lid van de duurzame beweging van Wijnjewoude en kunt profiteren van gratis besparingsadvies en participatie in projecten.

WEN op facebook
Geef WEN Wijnjewoude Energie Neutraal op facebook een LIKE en krijg alle nieuws vers van de pers.
Info 0516 480562

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *