Berichten van Plaatselijk Belang

Kennismaken met wethouder Postma
Op 14 november kwam de nieuwe wethouder Anko Postma kennismaken met ons bestuur. Het was goed merkbaar dat Postma zelf jarenlang voorzitter van PB, in zijn woonplaats Nijbeets, is geweest. Hij kent het werk van binnenuit en toonde zich heel geïnteresseerd. Hij onderkent dat er steeds meer op het bordje van Plaatselijk Belang wordt gelegd en begrijpt dat we als bestuur keuzes moeten maken waar we wel en niet in investeren. Wij als PB willen ook de komende jaren de uitkomst van de, binnenkort te houden, dorpsspiegel-enquête als leidraad gebruiken. Postma benadrukt dat hij en het gemeentebestuur graag betrokken blijven. Laten we proberen samen op te lopen, was zijn boodschap. Het was een open en aangename kennismaking en wij wensen wethouder Postma veel plezier en succes in zijn nieuwe ambt.

Perken Merkebuorren
Door enkele buurtverenigingen is aandacht gevraagd voor het onderhoud van de perken. PB doet zijn best een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

Bezoek verenigingen
PB heeft deze keer een belangstellend bezoek gebracht aan IJsclub Foarut (die hoopt op een echte winter) en muziekvereniging Euphonia. Met name deze laatste deelde graag de grote zorgen waarmee geworsteld wordt. De betrokkenheid wordt wederzijds gewaardeerd en de lijntjes verkort.

Kryst roun de koepel
Dit initiatief voor het hele dorp, op zaterdag 16 december, wordt sterk gewaardeerd. Vandaar dat PB graag bijdraagt via het Budget Festival en Muziek en met persoonlijke betrokkenheid. Inmiddels blijken ruim 100 mensen bezig te zijn met de voorbereidingen van dit hartverwarmende feest.
Ondertussen zijn met vereende krachten de drie led-kerstbomen geplaats en is ook de koepel weer in kersttooi. Prachtig dat we zo samen het dorp in kerstsfeer brengen!

Knallend het jaar uit
Op oudejaarsmiddag kunnen we weer knalgezellig carbidschieten op het evenemententerrein (13.00 tot 18.00 uur).Ook dit jaar schenkt PB warme chocolademelk en kunnen we genieten van de jaarlijks gesponsorde oliebollen van bakkerij van der Molen en de overheerlijke snert waar restaurant De Stripe op trakteert. Grote dank voor deze trouwe sponsoren! Jullie bijdrage wordt enorm gewaardeerd.
‘Technische tip’: Het carbidschieten (en ook het vreugdevuur na afloop) is geheel op eigen risico. Plaatselijk Belang draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf aanspreekbaar en aansprakelijk is. Hou je dus aan de gemeentelijke richtlijnen zodat we samen een veilige en knalgezellige oudejaarsmiddag hebben. Gehoorbescherming aanbevolen!

Plaatselijk Belang wenst je een hartverwarmende decembermaand.

Groenbrengpunt Ureterp
Op 9 december kunt u uw tuinafval kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 12 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *