Bericht van Plaatseljk Belang

Gelukkig Nieuwjaar!
Vanaf deze plek wil PB alle inwoners van Wijnjewoude een ontzettend mooi 2019 wensen. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het dorp en we willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in Wijnjewoude. Het idee dat er zoveel betrokken inwoners zijn sterkt PB in het idee dat we ook van 2019 een mooi jaar zullen maken. Vanuit het bestuur en de verschillende werkgroepen zal er ook het komende jaar alles aan gedaan worden om het wonen en verblijven in Wijnjewoude te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Carbidschieten
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn kon het carbidschieten dit jaar niet plaatsvinden op de traditionele locatie op het evenemententerrein. Reden hiervoor was de regelgeving van de gemeente waardoor zij geen vergunning konden verlenen voor het evenement op die locatie. Gelukkig is het gelukt om het carbidschieten toch door te laten gaan op een anderen locatie. PB wil vanaf deze plek iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat deze traditie dit jaar toch weer heeft kunnen plaatsvinden.

AED
Het is een fijn idee om te weten dat er defibrillatoren in ons dorp zijn, maar ondertussen hoop je dat ze nooit gebruikt hoeven te worden. Wanneer ze toch gebruikt moeten worden is het van belang dat degenen die er mee kunnen werken makkelijk en snel bij de defibrillator kunnen komen, iedere seconde telt dan immers. Binnenkort in de Bân en op de site een uitleg over hoe je bij de AED kunt komen wanneer het nodig is.

Dorpsspiegels
Het is alweer enige tijd geleden dat aan de inwoners van Wijnjewoude is gevraagd om de dorpsspiegel in te vullen. Hierover is eerder al uitgebreid gecommuniceerd. Er is destijds ook al aangegeven dat de uitkomsten van deze enquête nog niet openbaar kon worden gemaakt omdat er nog wat onduidelijkheden in de uitkomst waren. Inmiddels heeft PB het bericht gehad dat de uitkomsten nu wel bekend zijn. Ze zijn voor iedereen te vinden op www.dorpsspiegel.nl. Op deze site staan ook de uitkomsten van eerdere dorpsspiegels.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *