Enquête Supermarkt

In de Bân van januari heeft de werkgroep Supermarkt de belangrijkste resultaten van haar enquête gepubliceerd. De gepresenteerde grafieken waren nogal klein en daardoor niet lekker leesbaar. Ook waren nog niet alle vragenlijsten verwerkt. Daarom doen we het hier (en in de Bân van februari) nog eens dunnetjes over.
Uiteindelijk hebben we 582 van de 826 enquêtes terugontvangen. Een heel mooi resultaat; alleen al deze hoge respons maakt de betrokkenheid van het dorp bij dit onderwerp duidelijk!

De belangrijkste uitkomsten:

Negen van de tien Wijnjewoudsters vindt het belangrijk dat er een supermarkt terugkomt in het dorp. Bewoners van binnen de bebouwde kom zijn daarover nog iets meer uitgesproken dan inwoners van het buitengebied:

Ook is een onderscheid gemaakt naar leeftijd. Jong en oud vinden de supermarkt belangrijk voor het dorp, het meest nog in de leeftijdscategorieën 26-35 jaar en bij de 65-plussers:

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *