Berichten van Plaatselijk Belang

Save the Date: Ledenvergadering PB
Dinsdag 26 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering van PB plaatsvinden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. Vanaf 19:30 uur zal de koffie voor u klaarstaan. Het eerste deel van de avond is zoals u gewend bent het officiële deel van de avond. Om het een beetje officieel te houden: tijdens dit gedeelte van de vergadering zal PB verantwoording afleggen over de financiën en de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook zal de werkgroep Verkeer & Veiligheid een update geven van wat de stand van zaken is. Na de pauze is het tijd voor ontspanning en is er een leuke activiteit georganiseerd. Of het ook echt ontspannen wordt is nog maar afwachten, er is een grote kans dat deze activiteit zorgt voor discussie, fanatisme en vooral hilariteit. Je moet er bij zijn om het mee te maken!

Energiepark Wijnjewoude
PB wil op deze plek WEN feliciteren met het realiseren van een langgekoesterde wens: de voormalige rioolwaterzuivering aan de Tolleane is in bezit gekomen van WEN en zelfs al omgedoopt tot Energiepark WEN. Een mijlpaal om trots op te zijn en een mooie, grote stap om Wijnjewoude energieneutraal te maken.

Contact met de gemeente Opsterland
De komende maanden staan voor PB in het teken van contact met de gemeente. Er zijn in februari en maart zowel een Ambtelijk Overleg als een Bestuurlijk Overleg gepland. Tijdens deze overleggen zal PB onder andere met het College van B&W spreken over allerlei actuele zaken die in het belang van het dorp zijn. Wanneer er zaken zijn die voor u belangrijk zijn dan kunt u deze altijd doorgeven via pb@wijnjewoude.net of kom langs op ons spreekuur om deze door te geven.

Verhuizingen
U kunt ons helpen ons ledenbestand actueel te houden door uw verhuizing door te geven aan PB. Dus bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen, laat dit ons dan weten via pb@wijnjewoude.net. Zo kunnen wij ons ledenbestand up-to-date houden.
Bent u nieuw in Wijnjewoude komen wonen, dan hopen wij dat u zich snel thuis zult voelen in dit gezellige dorp. PB helpt u daar graag bij en is altijd bereid om uw vragen over het dorp, over PB of over andere aan het dorp gerelateerde onderwerpen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met pb@wijnjewoude.net of 06-18724514. Of kom langs op ons spreekuur voor persoonlijk contact met de bestuursleden van PB.

Brengpunt Groenafval Ureterp
Zaterdag 9 februari van 09:00 tot 13:00 kunt u uw tuinafval brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *