Ledenvergadering ´Eert De Doden´

Op maandagavond 11 maart is de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging Eert de Doden. De vergadering begint om 20.00 uur en is in MFC de Swingel.

De automatische incasso van het ledengeld van € 17,50 per persoon, per jaar vindt plaats rond 25 februari. Als je  lid bent van de begrafenisvereniging maak je gebruik van de kortingen die je via de vereniging krijgt op de kosten van een begrafenis of crematie.

Als je vanaf je 18de lid bent krijg je een maximale ledenkorting van € 950,-. Wordt je op latere leeftijd lid, dan kun je kiezen voor een intrede bedrag (hangt af van je leeftijd) om de volledige ledenkorting te ontvangen. Je kunt ook alleen gebruikmaken van de kortingen die je via de vereniging krijgt en je ontvangt dan geen ledenkorting. We hopen dat het overlijden nog lang niet aan de orde is, maar regeren is vooruit zien. Denk er maar eens over na. Mocht je belangstelling hebben dan kun je contact opnemen met de penningmeester, mevrouw G. v.d.Wier, tel. 0516-481880. De vereniging maakt geen winst. Het is samen de kosten betaalbaar te houden. ”Mienskipszin”.

Na de pauze zal Marian Föllings uit Gorredijk, ritueelbegeleider, iets vertellen over haar werk. Hoe neem je afscheid van een dierbaar mens die overleden is? Dat is niet echt een vraag waar mensen iedere dag aan (willen) denken). Toch is een goed afscheid, waarbij recht wordt gedaan aan de overledene, heel belangrijk. Het helpt bij het verwerken van het verlies en het opnieuw inhoud en betekenis geven aan een leven met een lege plek. Een ritueelbegeleider helpt bij het vorm geven aan de afscheidsplechtigheid: het maken van een levensverhaal, zoeken naar passende muziek en gedichten en een manier om te laten zien wat de overledene heeft betekend voor hen die achterblijven. Uitgangspunt zijn de wensen van de nabestaanden én van degene die overleden is. Er is meer mogelijk dan veel mensen denken. Ritueelbegeleider is een prachtig beroep dat gaat over afscheid nemen, maar ook over leven en over wat mensen betekenen voor elkaar.

Graag tot ziens op de ledenvergadering
Bestuur Uitvaartvereniging “Eert de Doden” Wijnjewoude

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *