Nieuws van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid

De afgelopen maand is vooral gebruikt voor de organisatie van de aangekondigde acties. Er is voor ons door Veilig Verkeer Nederland een contactpersoon aangewezen. Deze gaat ons begeleiden bij de acties en is de link tussen de werkgroep en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Er zijn afspraken gemaakt voor een eerste kennismaking.

Verder is een datum geprikt waarop met de schoolleiding in Wijnjewoude wordt gekeken hoe de schooljeugd bij de diverse acties betrokken kan worden en hoe door VVN beschikbaar gestelde lespakketten in het lesplan kunnen worden opgenomen.

Parkeren Merkebuorren
Binnenkort gaat de werkgroep met de gemeente om de tafel over het parkeren op de Merkebuorren. Motto: “auto’s op straat, minderen de vaart”.

Auto’s worden nu op de stoep geparkeerd. Soms hinderlijk zodat iemand met een rollator of kinderwagen over de rijbaan moet lopen. Met de gemeente wordt gekeken naar die plekken waar met behulp van witte belijning auto eigenaren worden gestimuleerd om auto’s met twee of meer wielen op de weg te parkeren. In Ureterp is dit een goede stimulans gebleken om overal voor de helft op de rijbaan te parkeren. Een goed voorbeeld doet volgen.

Inventarisatie Verkeerseffecten N381
De werkgroep heeft van de gemeente de eindrapportering Inventarisatie Verkeerseffecten N381 ontvangen. Deze eindrapportering is inmiddels in de Raad behandeld. In de conclusies en aanbevelingen vallen de volgende zaken op:

Er is een toename van de verkeersintensiteiten die aan verschillende oorzaken toegewezen wordt. Vastgesteld wordt dat op diverse locaties of wegvakken in het onderzoeksgebied (nog) sprake is van

  • verkeersongevallen,
  • wegen met hoge verkeersintensiteiten
  • overschrijding van de V85-waarde (dit is de snelheid die door 85% van de weggebruikers op een locatie wordt gereden, 15% rijdt sneller dan de V85-waarde)

Het gaat hierbij vooral om het voormalige tracé van de N381, De Feart, De Mounleane, de Herenweg, de Bovenweg en de Balkweg. Aanbevolen wordt om nader te onderzoeken wat dit voor aanwonenden en verkeersgebruikers betekent; wat de oorzaken zijn en om na te gaan of aanvullende ingrepen in het verkeersnetwerk of gewijzigde weginrichtingen soelaas kunnen bieden.
Tevens wordt het wenselijk geacht om algemene oplossingen te vinden die tot gedragsbeïnvloeding leiden, zodat rijsnelheden van verkeersdeelnemers worden verlaagd. Dit blijkt in het gehele buitengebied hét grote knelpunt te zijn.

U ziet, de rapportering sluit mooi aan bij de agenda van de werkgroep. Degene die het hele rapport wil lezen, kan dat hier inzien.

Dat was het voor deze keer. We houden u op de hoogte.

Namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid
Arie van Dijk

Komt u een onveilige situatie tegen? Meldt die op www.participatiepunt.vvn.nl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *