Berichten van Plaatselijk Belang

Terugblik ledenvergadering
Dinsdag 26 maart heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van PB plaatsgevonden. Hoewel deze samenviel met de voorlichtingsavond op de scholen was het een drukbezochte vergadering.
Traditiegetrouw begon de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar door voorzitter Grietje Rooks. Naast de verschillende onderwerpen waar PB zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden sprak zij namens PB de grote dank en waardering uit voor iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de leefbaarheid in ons dorp.

Na deze woorden van Grietje heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid een uitgebreid verslag gedaan over haar activiteiten. Taeke Tuinstra gaf de aanwezigen een goede kijk in wat de werkgroep het afgelopen jaar heeft gedaan en wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren. Namens de gemeente Opsterland vulde Arnold Bosma het verhaal van Taeke aan met gegevens van mobiele telefoons en navigatiesystemen waar veel bruikbare gegevens uit te halen zijn om te bepalen waar de knelpunten zitten. Het verhaal van beide heren maakte duidelijk dat de werkgroep nog steeds vol energie bezig is en dat Wijnjewoude op zeer korte termijn de eerste concrete maatregelen te zien zal krijgen. De werkgroep zal iedereen hiervan op de hoogte houden via de Bân en onze site.

Nadat penningmeester Harry Blaauwbroek de goedkeuring van de financiën te horen had gekregen was het tijd voor de bestuursverkiezing. Voor een 3-tal bestuursleden was deze vergadering het laatste wapenfeit voor PB: Frits van der Meulen, Jeannette van der Molen en voorzitter Grietje Rooks namen afscheid van het bestuur. PB is hen alle 3 ontzettend dankbaar voor de tijd en energie die zij de afgelopen jaren hebben gestoken in het belang van Wijnjewoude. Elk op hun eigen manier hebben zij hun bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Als nieuwe bestuursleden werden Wietske Engwerda en Aline Stroetinga verwelkomd. PB is blij met het enthousiasme, de kennis en de energie die deze 2 nieuwe bestuursleden met zich meebrengen en is er van overtuigd dat zij hiermee een waardevolle aanvulling voor het bestuur zijn.

Na de rondvraag en de pauze stond een ontspannende activiteit op de agenda om de avond gezellig af te sluiten. Een activiteit was het zeker, maar of het ook ontspannend was is maar de vraag: het spel 30 seconds werd gespeeld wat zorgde voor veel fanatisme, enthousiasme en vooral hilariteit.

Dodenherdenking 2019
Op zaterdag 4 mei wordt door Plaatselijk Belang weer de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd, waarvoor we alle dorpsgenoten van harte uitnodigen. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Het programma van de herdenking ziet er traditiegetrouw als volgt uit: Om 19.45 uur verzamelen we aan de Tsjerkereed. Vanaf dit punt volgt de stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens zal een leerling van basisschool Votum Nostrum een gedicht voordragen. De dorpskrans wordt dit jaar gelegd door twee kinderen van It Twaspan. Dan volgen de twee minuten stilte en zal aansluitend een ensemble van blazersgroep Wijnjewoude het Wilhelmus begeleiden. Tijdens het luiden van de klokken verlaten we de begraafplaats.
Wenst u vervoer naar de Tsjerkereed, of wilt u gebruik maken van een rolstoel tijdens de herdenking, dan kunt u voor zaterdag 27 april contact opnemen met Aline Stroetinga 06 42747175, samen met werkgroep Kom erbij zullen we er dan voor zorgen dat dit voor u geregeld wordt. Tevens draagt werkgroep Kom erbij zorg voor een zitplaats bij het monument en begeleiding op de begraafplaats. Na afloop van de herdenking wordt u in gebouw de Driehoek een kopje koffie of thee aangeboden.

Facebook
PB Wijnjewoude is nu ook te vinden op Facebook: facebook.com/PBWijnjewoude. Met dit medium kunnen we jullie nog beter op de hoogte houden van zaken die in het belang zijn van ons dorp en is het nog makkelijker om in contact te komen met het bestuur. Volg ons dus vanaf nu ook op Facebook en blijf op de hoogte van de activiteiten van PB en leuke/interessante informatie en evenementen voor Wijnjewoude.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In april kunt u uw tuinafval op zaterdag 6, 13 en 20 april van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *