Basisscholen doen mee en meten verkeerssnelheid


Bericht van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid

Vrijdag 7 juni aanstaande, organiseert de werkgroep Verkeer en Veiligheid van Plaatselijk Belang, in samenwerking met Gemeente, Politie en Veilig Verkeer Nederland, in de ochtend enkele acties, om aandacht te vragen voor ons gedrag in het verkeer.

Er zijn nl. nog steeds verkeersdeelnemers die, wellicht onbedoeld, harder rijden dan is toegestaan en daardoor de veiligheid én de leefbaarheid negatief beïnvloeden.

De schooldirecties van de beide basisscholen hebben enthousiast gereageerd en doen mee: circa 100 kinderen van de bovenbouw worden bij het project betrokken.

De acties bestaan uit twee activiteiten.

Tussen 9 en 11 uur in de ochtend wordt in groepen en onder begeleiding van Veilig Verkeer Nederland en Politie, door kinderen van groep 7 en 8, met een laser-gun de snelheid van de automobilisten gemeten. Deze actie is bedoeld om weggebruikers die harder rijden dan is toegestaan, op ludieke wijze hierop te attenderen en hen te vragen voortaan mee te werken aan een veiliger Wijnjewoude.

Daarna zal om ca. 11 uur bij de scholen aan de Mr. Geertswei, door Veilig Verkeer Nederland een remweg demonstratie worden gegeven, zodat alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen ervaren wat harder rijden dan 30 betekent voor de veiligheid op straat.

We hopen dat de ouders komen meekijken en we op die manier samen in het dorp, ons bewust worden van het belang van de maximum snelheid.

De werkgroep heeft verder nog de stickeractie in voorbereiding. Op het moment van schrijven van dit artikel, zijn daarvan de details nog niet bekend. We komen daar zo snel mogelijk op terug via de aanspreekpunten in de buurtverenigingen.

De actie “auto’s op straat, verminderen vaart”, is op 9 mei door burgemeester van Selm is afgetrapt. Door de gemeente zijn suggestie-strepen aangebracht om het gedeeltelijk op de weg parkeren te stimuleren. Enkele bewoners aan de Merkebuorren hebben hieraan al gehoor gegeven. Het zou fijn zijn, als we allemaal, zoveel mogelijk hieraan meewerken. Vooral op plaatsen waar voetgangers de doorgang op het trottoir bemoeilijkt wordt als de auto helemaal op de stoep staat. Mensen met een kinderwagen of een rollator, moeten daar uitwijken naar de rijweg. Dat is dus niet veilig.
Een dringend beroep dus op allen aan de Merkebuorren om mee te doen en de auto gedeeltelijk op de weg te parkeren.

Verder wordt gewerkt aan gerichte handhaving door Politie. Zoals ook op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang is gedemonstreerd, krijgt de Politie steeds beter inzicht in de momenten en locaties waar te veel te hard wordt gereden.

De werkgroep heeft in het overleg met de Politie en Gemeente, de snelheidscontrole weer op de agenda gekregen en de eerste bewijzen van de handhaving op snelheidsovertredingen op de buitenwegen zijn al geleverd. Er was sprake van forse boetes en zelfs van het innemen van een rijbewijs en het aan de kant zetten van auto’s.

Laten we ons er van bewust zijn, dat de snelheidsbeperkingen er niet voor niets zijn. Naast verkeersveiligheid is ook de leefbaarheid van belang. Want bij harder rijden neemt het geluid enorm toe, vooral over de graskant klinkers op Wijnterp en Mounleane en op de oude klinkerweg van Wijnjewoude naar Bakkeveen.

Je aan de snelheid houden, betekent veel winst voor de aanwonenden. Daarmee rekening houden, moet toch niet zo moeilijk zijn. En als we eerlijk zijn, wat levert het harder rijden dan 60 km nu eigenlijk voor tijdwinst op ?

Laten we ons bewust zijn van ons gedrag en samen werken aan een veiliger en leefbaarder Wijnjewoude voor iedereen.

Namens de Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Arie van Dijk

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *