Gierende banden bij de koepel

Donderdag aan het eind van de middag werd bij de muziekkoepel de eerste actie van de werkgroep Verkeer en Veiligheid gehouden. De aftrap werd verricht door burgemeester Ellen van Selm. Daarna gaf Veilig Verkeer Nederland een demonstratie om te laten zien wat het verschil is in remweg bij bijvoorbeeld een snelheid van dertig kilometer per uur en bij veertig kilometer per uur. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel langer de remweg is als er tien kilometer harder gereden wordt.

De voorzitster van Veilig Verkeer Friesland, Henni van Asten, was aanwezig en overhandigde aan Plaatselijk Belang een ‘Buurtlabel’. Het Buurtlabel Veilig Verkeer wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van drie jaar. Hiermee kunnen bewoners laten zien dat ze blijvend werken aan een verkeersveilige woonomgeving. Zij werken daarbij samen met onder andere politie, gemeente en Plaatselijk Belang. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is. Wel laten we als inwoners van Wijnjewoude – door het uitvoeren van minimaal één buurtactie per jaar – zien dat het dorp bewust werkt aan verkeersveiligheid.
Ook ontving het dorp uit handen van Henni van Asten twee ‘verkeersmaatjes’.

 

Voorafgaand aan deze eerste actie waren door de gemeente op verschillende plekken op de Merkbuorren reeds markeringen aangebracht die de suggestie van parkeervakken moeten wekken. Dit zal er toe moeten leiden dat auto’s gedeeltelijk op de rijbaan worden geplaatst. Het effect hiervan is dat auto’s soms vaart moeten minderen, waardoor de snelheid naar beneden gaat. Het gevoel van aanwonenden was dat de Merkebuorren na de herinrichting een racebaan was geworden. Misschien dat hiermee wordt bijgedragen aan een oplossing voor dit probleem. Voor de optimisten onder ons lijkt het eerste effect al merkbaar.
Bijkomend voordeel van het gedeeltelijk op de rijbaan plaatsen van auto’s is dat hiermee op de stoep ruimte vrij komt voor kinderwagens, rollators en rolstoelgebruikers. Een win-win situatie.

Een volgende actie van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid staat gepland voor 7 juni a.s.

Deel dit bericht

1 reactie

  1. volgens mij gaat het niet werken. meestal wordt er overdag te hard gereden en zijn dan de plaatsen waar de geparkeerde auto.s zouden moeten staan leeg omdat deze mensen overdag aan het werk zijn dus de auto niet in wijnjewoude aanwezig is en tussen 5 en 6 op de drukste rijd er een groot gevaar betaat op ongelukken om dat men geen zicht heeft op de tegemoet komende auto,s wanneer er om de gepaekeerde auto,s moet langs gereden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *