WEN Stap voor Stap juni 2019

Stroom van zonnedak Herder Brouwer te koop
Sinds kort is in Wijnjewoude opgewekte stroom te koop. VOF Herder Brouwer aan de Tjalling Harkeswei is behalve kalverhouder nu ook zonneboer. Met maar liefst 1154 panelen op het bedrijfsdak is familie Herder een energieproducent van betekenis voor Wijnjewoude. Het is een mooi voorbeeld hoe je als ondernemer kunt bijdragen aan ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’. De stroom die het bedrijf over heeft verkopen zij aan Energie VanOns. Hét coöperatieve energiebedrijf van Noord-Nederland waar de Noordelijke energie coöperaties, zoals WEN, eigenaar van zijn. Als je klant wordt bij Energie VanOns krijg je ‘stroom van Herder’. WEN helpt graag met de overstap naar Energie VanOns. Nieuwsgierig geworden naar dit bedrijf, gelegen aan de Opsterlandse Compagnonsfeart? Kijk dan ook eens op www.herderagro.nl voor meer informatie.

Meer grote daken nodig
Eigenaren van bedrijfsdaken kunnen zich bij WEN melden om samen te kijken hoe een zonnedak te realiseren is. Hoe meer daken zonnestroom produceren, des te kleiner het zonneveld dat dan nog nodig is.

‘Sinnetafel’, samen plaats bepalen voor zonneveld
Op 9 mei zaten vertegenwoordigers van provincie en gemeente etc. met omwonenden en een landschapsarchitect om tafel om met elkaar te bepalen wat de beste plek is voor een klein zonneveld van ca 1,5 hectare op/rond het Energiepark WEN. Landschappelijke ontwikkelingen van de laatste 100 jaar werden gecombineerd met nieuwe inzichten. Zo werd unaniem geconcludeerd dat gebruikmaken van het bebouwde deel van de voormalige rwzi met aansluitend land van buurman Kooistra, ruimtelijk gezien het beste past. Voordeel: het bosdeel kan behouden blijven en er wordt voldaan aan de eis tot aansluiting op zgn. stedelijk weefsel. Nadeel: grootste deel van het zonneveld komt dan niet op eigen grond. De ambtenaren verwachten geen problemen bij vergunningverlening. Er moet een bestemmingswijziging komen en buurman Kooistra wordt gevraagd of hij nog bereid is het bedoelde perceel aan WEN te verhuren.

Start PostCodeRoos op zorgboerderij de Twa Bûken
Eindelijk is het zover. Vanaf 12 juli kunnen de 12 deelnemende huishoudens genieten van hun zelf opgewekte groene stroom. Dan wordt het PCR project op het dak van zorgboerderij de Twa Bûken van Janny en Ken Copeland aan Duerswâld 9 opgeleverd. Het heeft langer geduurd dan verwacht omdat er bij nader inzien toch netverzwaring door Liander nodig was. De oplevering is op vrijdag 12 juli. Installatiebedrijf De Boer start 24 juni met het aanbrengen van de panelen en bijbehorende technische installatie.

Deze PostCodeRoos is de eerste door een dorpscoöperatie gerealiseerde PCR in Opsterland. Ook is het bijzonder dat het op een zorgboerderij komt en door de lokale uitvaartvereniging ‘Eert De Doden’ financieel wordt gefaciliteerd. Al met al is dit eerste WEN zonneproject een toonbeeld van ‘SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal’. Alle reden voor een feestje en de nodige publiciteit. Wil jij bij nader inzien ook je eigen groene stroom opwekken op de Twa Bûken? Dat kan, er zijn nog panelen beschikbaar.

Wijnjewoude wint finale Pioniers van het Platteland
VPRO Tegenlicht zocht naar Plattelands Pioniers. Mensen die de kracht van het platteland inzetten voor een duurzame toekomst. In eerste instantie werden er 75 landelijke projecten geselecteerd. Zaterdag 25 mei presenteerden 5 finalisten in de voormalige DRU-fabrieken in Ulft hun inzending. De jury bestond uit Bettina Blok, hoogleraar ” inclusieve plattelandsontwikkeling”, Hamit Karakus, directeur Platform31, een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling en Karel Smouter, journalist bij o.s. Alegemeen Dagblad. En de winnaar werd WEN en dus mogen Frans Pool en Pieter de Kroon zich Plattelandspionier noemen.

De één leeft vanuit de diepe overtuiging dat we moeder aarde moeten beschermen. Zijn bedrijf is de eerste energie neutrale drukkerij in Nederland. De ander wordt gedreven door het verlangen naar een samenleving waarin alle mensen goed gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Samen met de overige bestuursleden en veel mensen uit het werken ze aan ons ideaal: Wijnjewoude energieneutraal in 2015. En dat willen we in Wijnjewoude samen bereiken. Pieter de Kroon verwoorde het in de finale: “Frans is geïnspireerd door de Bijbel, ik ben al 50 jaar lid van het humanistisch verbond. En dat leidt niet tot verwijdering, maar ons gezamenlijk doel verenigt ons. Iederéén in het dorp draagt naar vermogen bij met besparen en met het opwekken van groene stroom. En als het lukt worden de boeren door mestvergisting straks onze belangrijkste energieproducent.” Een prachtige erkenning voor de misschien wat eigenzinnige Wijnjewoudster aanpak met als motto: SAMEN maken we Wijnjewoude Energieneutraal.

De prijs is een VPRO documentaire. Dus je ziet er nog meer van. Voor meer info en een filmpje van de pitch van beide mannen zie www.wen.frl.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *